Bovenlokaal niveau

Transitiereglement - Subsidiëring culturele projecten met regionale uitstraling

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke Kansen en Sport. Om een duurzame overdracht te bereiken, vormt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle regionale culturele veld ondersteunen. Eén van de maatregelen is het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling. Meer info

Kunsten en erfgoed – Vlaamse Overheid

Bij de Vlaamse overheid, afdeling kunsten en erfgoed, kan je terecht voor verschillende subsidies - zowel projectgebonden als werkingssubsidies. Voor erfgoed zijn er onder andere subsidies voor pilootprojecten voor het waarderen van cultureel erfgoed, projectsubsidies voor internationale cultureel-erfgoedprojecten, projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte cultureel erfgoedprojecten en subsidies voor niet-periodieke publicaties. Meer info 

CERA

CERA investeert in maatschappelijke werking in 7 kerndomeinen, waaronder kunst en cultuur. Meer info 

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting doet geregeld projectoproepen over diverse thema's. Om financiële steun te krijgen kan je een kandidaatsdossier indienen dat aan één van de projectoproepen beantwoordt. Meer info

Europa

Een overzicht van Europese subsidiemogelijkheden vind je via de subsidiewijzer van Velva.