Subsidie-Labo - Verslag

Voorafgaand aan elke subsidie-deadline organiseert erfgoed zuidwest een Subsidie-Labo. Tijdens dit Labo wordt het subsidiereglement toegelicht en is er plaats voor vragen. Net als op een zitdag worden al bestaande projectideeën besproken. Op deze pagina lees je enkele praktische tips uit het Labo.

Voorstelling erfgoed zuidwest

erfgoed zuidwest is de cultureel-erfgoedcel voor de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Als kleine cel met professionele erfgoedwerkers is een erfgoedcel er voor het lokale erfgoedveld. Zij beheert geen erfgoed, maar ondersteunt vrijwillige en professionele erfgoedwerkers in de dagelijkse zorg en in de ontsluiting van het roerend en immaterieel erfgoed van hun gemeente en streek. Ze is er evenzeer voor zij die soms eerder toevallig met erfgoed in contact komen en slaat de brug naar nieuwe partners en een breder publiek. Met projecten voor de schermen, maar nog veeleer met een begeleidende rol, véélal achter de schermen, duwt ze mee aan de kar. Lees meer over erfgoed zuidwest

Waarom & wat? Kern van het subsidiebeleid

Het projectsubsidiereglement van erfgoed zuidwest is er als aanvulling op al bestaande lokale subsidies (werkings- en projectsubsidies vanuit het gemeentebestuur). Je kan dus bij meerdere instellingen subsidies ontvangen. Vanuit haar erfgoedbeleidsplan ondersteunt de erfgoedcel projecten die de begrippen samenwerking of vernieuwing centraal zetten. Met de steun aan dergelijke projecten willen we de samenwerking tussen cultureel-erfgoedzorgers binnen en buiten hun sector bevorderen. De aanvraag gebeurt altijd door een organisatie, dit kan ook een tijdelijke vereniging (werkgroep) zijn. De subsidies zijn er specifiek ter ondersteuning van projecten: eenmalig, begrensd in tijd en financiële investering. Een project heeft een duidelijk doelpubliek. Het brede publiek bereiken kan een streefdoel zijn, maar in eerste instantie richt je met je project op een speficiek publiek: kinderen, wielerliefhebbers, inwoners van een bepaalde wijk, handelaars, enz. Een subsidie bedraagt maximaal 2.000 euro. Achteraf vragen we je een evaluatieformulier in te vullen én de ervaringen te delen via erfgoedzuidwest.be. Alle gemaakte kosten dienen gestaafd te worden met bewijsstukken. 

Daarnaast kan je met een project ook kandideren voor 'coproductie'. Jaarlijks wordt, na de indiendatum in oktober, maximaal 1 project geselecteerd voor coproductie. Dit project kan maximaal 4.000 euro subsidie krijgen en kan ook rekenen op een duidelijke tijdsinzet van de erfgoedcelmedewerkers. We nemen het project mee op in het jaaractieplan. 

Enkele tips om een goede aanvraag in te dienen kan je nalezen in de richtlijnen bij het aanvraagformulier
Begin op tijd met je aanvraag. Is iets niet duidelijk, heb je vragen, wil je vooraf je project eens bespreken of je aanvraag laten nalezen? Contacteer erfgoed zuidwest (erfgoed@zuidwest.be, 056 24 16 16). Beantwoord alle vragen in het formulier. Hou de aanvraag beknopt (de grootte van de velden geeft een indicatie hoeveel tekst we van je verwachten). Veel succes!