Stuurgroep

erfgoed zuidwest kan rekenen op een brede groep van lokale en regionale experten als inhoudelijk klankbord. Driemaandelijks komen ze samen tijdens een erfgoedlunch. Hierin worden actuele projecten en acties van de erfgoedcel afgetoetst. Daarnaast is de erfgoedlunch een forum voor het aftoetsen van regionale en lokale erfgoedplannen.