Projectmedewerker digitale collectieregistratie

Vrijwilligers, jobstudenten en stagiairs registreren archeologische vondsten

Voltijds – bepaalde duur (20 maanden)

 

 Lees het volledige functieprofiel 

Opzet

Zuidwest, CO7, Abdijmuseum Ten Duinen, Trezoor, het Regionaal Archeologisch Museum aan de Schelde (Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen), Yper Museum en de gemeente Heuvelland werken samen aan de registratie en ontsluiting van museale archeologische collecties in West-Vlaanderen. De partners kunnen met Vlaamse subsidiemiddelen overgaan tot de aanwerving van een projectmedewerker digitale collectieregistratie. De projectmedewerker zal, samen met de collectiemedewerkers van de projectpartners, stagiairs, jobstudenten en vrijwilligers instaan voor de uitvoering van het project ‘Digit All tegoare: zes museale collecties van historische archeologische sleutelsites uit West-Vlaanderen digitaal doorgrond.’  

Het project Digit-all tegoare focust op zes museale collecties van uitzonderlijke historische archeologische sleutelsites uit West-Vlaanderen, opgegraven in de jaren 1950-90. Het doel van het project is het digitaal registreren van de collecties zodat (verder) informatieverlies voorkomen wordt, de collecties online toegankelijk zijn via Erfgoedinzicht en Wikimedia en ze op diemanier doorzoekbaar zijn zodat verder onderzoek en een hedendaagse publiekswerking mogelijk wordt.  

Als projectmedewerker wordt je aangesteld door de projectvereniging Zuidwest (standplaats Kortrijk). Doorheen het project zal de medewerker werken op vier locaties: Koksijde, Ieper, Kortrijk en Avelgem. Als projectmedewerker word je aangestuurd door de coördinator erfgoed en de stuurgroep van het project. 

Taken

 • Je werkt mee aan de uitvoering van het project 'Digit all tegoare'
  • Je coördineert en voert het projectplan uit in samenwerking met de collectiehouders/medewerkers van de projectpartners (de stuurgroep).  
  • Je bereidt de maandelijkse stuurgroep met de projectpartners voor en zit deze voor.  
  • Je volgt samen met de stuurgroep het budget van het project op.  
  • Je volgt de contacten met meemoo op en koppelt waar nodig terug met de stuurgroep.
 • Je maakt op vakkundige wijze werk van de digitale registratie en de ontsluiting van de collecties van de projectparnters.
  • In overleg met de stuugroep bereid je de collecties voor en maak je een gedetailleerde werkplanning voor de zes deelcollecties.
  • Je raadpleegt oorspronkelijke opgravers en verwerkt opgravingsinfo.
  • Je begeleidt het verpakkingstraject van de collecties volgens de code van goede praktijk.
  • Je registreert archeologische collecties volgens de geldende standaarden binnen Adlib/AxiellCollections.
  • Je fotografeert/begeleidt de fotografische registratie van archeologische objecten volgens de standaarden. 
  • Je organiseert registratiesessies met experten, voor een verdiepende registratie van de collecties.  
 • Je begeleidt jobstudenten, stagestudenten en vrijwilligers bij de herverpakking en registratie van archeologische collecties.
  • In overleg met de stuugroep bereid je de collecties voor en maak je een gedetailleerde werkplanning voor de zes deelcollecties.
  • In overleg met de stuurgroep ga je mee op zoek naar geschikte jobstudenten.  
  • Je begeleidt stagiairs en vrijwilligers binnen het project.  
  • Je voorziet in de opleiding van de jobstudenten en vrijwilligers. 
  • Je werkt een gedetailleerde werkplanning en werkhandleiding uit voor de studenten en coördineert hun registratiewerk. Je baseert je hier op de bestaande handleidingen.  
  • Je staat in voor de verwerking en kwaliteitscontrole van de data van de jobstudenten en stagiairs.  
  • Je maakt de foto’s en data van studenten/stagairs/vrijwilligers klaar voor import in Adlib/AxiellCollections.  
 • Collectieontsluiting.
  • In samenwerking met de stuurgroep maak je een selectie van objecten voor 3D-opnames. Je volgt de contacten met het professionele 3D-bedrijf op.
  • Je coördineert de registratie van de collecties op Wikipedia, in samenspraak met de stuurgroep.
  • Je volgt de contacten met meemoo en Wikimedia Belgium op voor een testcase rond collectiedata.
 • Resultaten en kennis delen. 
  • In samenwerking met de communicatiemedewerkers van de projectpartners communiceer je over het project.  
  • Je bouwt in functie van kennisdeling een netwerk uit met andere partners. Je neemt deel aan de collectiegroep digitale collectieregistratie van FARO. 
  • Samen met de projectpartners deel je de resultaten uit het project actief met het erfgoedveld.  
  • Je neemt deel aan studiedagen en opleidingen i.f.v. het project en volgt relevante ontwikkelingen in de sector op. 
  • Je volgt de thematiek op, speurt daarbij naar opportuniteiten en goodpractices. Onderhoudt contacten met de betrokken spelers in het veld, zowel in West-Vlaanderen als daarbuiten. 

Profiel 

 • Je hebt minstens een Bachelor diploma of een diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld in de archeologie
 • Je bent een harde werker, nauwgezet en gedreven. Je kan zelfstandig werken.
 • Je kan enthousiast communiceren met collega’s en vrijwilligers en weet een groep vrijwilligers van nabij betrokken te houden. Je bent empathisch en diplomatisch.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Ervaring met collectieregistratie, collectiezorg, projectwerking en vrijwilligerswerking zijn absolute pluspunten.

Wat bieden we je

 • Een voltijds contract van bepaalde duur (20 maanden) met zo snel mogelijke indiensttreding (in overleg, op basis van beschikbaarheid kandidaat). 
 • Een boeiende en gevarieerde job binnen een flexibele werkomgeving met standplaats in Kortrijk. 
 • Doorheen het project werk je op verschillende werklocaties (Avelgem, Ieper, Kortrijk, Koksijde), inclusief mogelijkheid tot thuiswerk. Je bent, binnen de mogelijkheden van het project, flexibel om je werklocaties te kiezen/in te plannen.
 • Een verloning volgens PC329, B1c, aangevuld met maaltijdcheques, een vergoeding woon-werkverkeer en een vergoeding voor dienstverplaatsingen met openbaar vervoer/eigen wagen. 
 • Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden tot maximaal 5 jaar.

Solliciteren en procedure

Tot en met dinsdag 1 februari 2022 aanvaarden we sollicitaties. Na selectie worden weerhouden kandidaten uitgenodigd naar een gesprek op maandag 14 februari, plaats deze datum alvast in je agenda.

Op basis van deze procedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van het project (20 maanden). 

Meer info

Voor bijkomende vragen in verband met het profiel kan je terecht bij Lieze Neyts, coördinator erfgoed, 056 24 16 16 of lieze@zuidwest.be