Woon jij in een Gulden Pand?

Gulden Pand

ABEKO - de stedelijke adviesraad voor bouwkundig erfgoed - gaat op zoek naar een eerste Gulden Pand. Een prijs waarmee eigenaars erkend worden die het architecturaal patrimonium in stand houden en herstellen. 

Met de prijs wil ABEKO de bijdrage van eigenaars tot het verfraaien van het straatbeeld in de kijker zetten. ABEKO wil ook andere en toekomstige eigenaars van waardevolle panden stimuleren en het stedelijk bouwkundig erfgoed bekend maken bij de Kortrijkzanen. De prijs komt er met de steun van PxL. Fotocollectief Kortrijk en stad Kortrijk. 

Historisch en architecturale waardevolle panden op Kortrijks grondgebied komen in aanmerking wanneer ze maximaal zeven jaar geleden gerenoveerd of gerestaureerd werden. Ben je eigenaar, gebruiker, architect of zakelijkrechthouder van een dergelijk pand? Dan kan je je kandidatuur indienen tot en met 8 september 2019 via de website. Uit alle kanidaten worden 5 genomineerden weerhouden. De vijf genomineerden worden gefotografeerd. In de maand november worden de foto's in de bib tentoongesteld. Tot slot beoordeelt een vakjury de vijf genomineerden. Op 1 december wordt de winnaar bekend gemaakt. De uiteindelijke winnaar krijgt naast een geëmailleerd schildje een geldprijs van 1.500 euro. De winnaar van de publieksprijs wint een geldprijs van 750 euro.