Werkgroep erfgoed Deerlijk zoekt ambachtslui!

Erfgoeddag 2019

Op zondag 28 april 2019 trekt Erfgoeddag de ambachtelijke kaart, met als thema: Hoe maakt u het?

In dit jaarlijks terugkerend toonmoment van de erfgoedsector staan in de komende editie onder meer oude beroepen centraal en de manier waarop ambachtslieden blijvend aandacht hebben voor erfgoed, en hoe zij hun vak koesteren en doorgeven.

De Deerlijkse werkgroep erfgoed is op zoek naar personen die graag op Erfgoeddag in de kijker willen staan met hun favoriete ambacht. We denken hierbij aan m/v die smeden, houtdraaien, pottenbakken, kantklossen, handweven, koperslagerswerk, ketellappen, haken, breien, messen/scharenslijpen, vlasbewerken, koorddraaien, klompen maken, hoeden maken, mandenvlechten, leerbewerken, suikerbakken, spinnen, stoelenvlechten, strovlechten, instrumenten maken en ander handwerk.

Ben jij een ambachtsman/-vrouw? Wend je tot de dienst erfgoed via erfgoed@deerlijk.be of tot de coördinator Jan Vanoverberghe van Heemkring Dorp en Toren vzw via 0472 27 02 21.

zie ook

Heemkring Dorp en Toren vzw

Heemkring Dorp en Toren vzw

lokaal en regionaal erfgoed

Museum René De Clercq

René De Clercq Genootschap vzw

lokaal en regionaal erfgoed
museum