Waardering religieus textiel Desselgem afgerond

In 2019 stelde het kerkbestuur van de Sint-Martinuskerk in Desselgem zich de vraag welke stukken van hun collectie religieus textiel zouden kunnen worden herbestemd. De sacristiekasten puilden uit met oude kazuifels en koorkappen, waardoor de ruimte ontbrak om de collectie naar behoren in situ te bewaren. Twee jaar voordien was er door een aantal vrijwilligers reeds een erfgoedinventaris gemaakt. Onder begeleiding van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur en erfgoed zuidwest werd een pilootproject waardering opgestart. Een weloverwogen inschatting van de culturele erfgoedwaarde van objecten op een lokale en regionale schaal is immers van groot belang bij de valorisatie en herbestemming van het roerend erfgoed. Welke objecten behoren tot de kerncollectie en wil je meer zichtbaarheid geven? Welke stukken blijven bij voorkeur ter plekke? Welke objecten komen in aanmerking voor een museale bestemming krijgen en welke kunnen worden afgestoten of eventuel vernietigd?

In een viertal sessies werd een collectie van 187 stukken textiel op een set uiteenlopende criteria geëvalueerd. Op basis van deze weging werd uiteindelijk voor elk van deze stukken een advies geformuleerd. 88 stukken (hoofdzakelijk modern) textiel kunnen ter plekke blijven. 2 stukken worden liturgisch herbestemd. Voor 57 objecten werd gezien hun historische of devotionele waarde een bewaring in het Stadsarchief Waregem voorgesteld. 1 stuk werd vernietigd. Voor 39 objecten leek afstoting (verkoop of schenking) aangewezen. Zo kreeg een groot deel van deze objecten een nieuwe bestemming als rekwisieten in de lokale basisschool.

zie ook

goddelijke huisraad @ deerlijk (2017)

Goddelijke Huisraad

registratie
erfgoedzorg
herbestemming