Waardering & herbestemming Sint-Corneliuskerk (Aalbeke)

Begin volgend jaar beginnen grootscheepse werkzaamheden aan de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke. Het schip krijgt grotendeels een nieuwe bestemming als bibliotheekfiliaal, lesruimte voor het conservatorium en polyvalente foyer. Slechts een fractie van de inboedel van de oude kerk zal een plaats krijgen in de afgeslankte gebedsruimte. Deze lente stond een team van een tiental vrijwilligers klaar om het roerend erfgoed van de kerk te inventariseren. Tot corona helaas roet in het eten gooide. Uiteindelijk registeerden twee consulenten van erfgoed zuidwest de collectie. 191 objecten werden genummerd, opgemeten, beschreven en gefotografeerd.

Raadpleeg de collectie op  Erfgoedinzicht.

Met een gedegen erfgoedinventaris in de hand werd er in september werk gemaakt van een ‘waardering’ van de collectie. Een waarderingsteam bestaande uit de kerkfabriek, enkele geëngageerde parochianen en enkele experten evalueerde de culturele erfgoedwaarde van de schilderijen, litugisch zilverwerk, beelden en religieus textiel. Daarbij is de kunsthistorische waarde van de voorwerpen slechts één van de criteria die in rekenschap worden genomen. Even belangrijk zijn de lokaal-historische, devotionele en gebruikswaarde, evenals de beleving en emotie die aan bepaalde objecten kleven. Vervolgens boog het team zich over de toekomst van elk object. Wat kan behouden worden voor de nieuwe noveenkapel? Wat kan liturgisch herbestemd worden? Wat kan elders een publieke (al dan niet museale) herbestemming krijgen? Wat kan worden afgestoten of zelfs vernietigd?

De komende weken zal in functie van dit herbestemmingsplan actief op zoek gegaan worden naar een nieuwe bestemming voor een reeks objecten. Tegen begin 2021 moet de herbestemming afgerond zijn en kunnen de stukken die het kerkbestuur wenst te houden eventueel een jaartje in bewaring gegeven worden in het nieuwe erfgoeddepot Trezoor in Heule.

Klik hier meer info over het Stappenplan voor Waardering, Selecteren en Herbestemmen van Religieus Erfgoed in Parochiekerken. 

zie ook

goddelijke huisraad @ deerlijk (2017)

Goddelijke Huisraad

registratie
erfgoedzorg
herbestemming