Vrijwilligers van vzw Charisma inventariseren Kortrijks klooster-erfgoed

Eind 2018 startten een aantal vrijwilligers van de vzw Charisma met het inventariseren van het roerend erfgoed in een aantal Kortrijkse kloosters. Ze doen dit onder vleugels van het CRKC/PARCUM en met begeleiding van erfgoed zuidwest. Zo werden reeds de inventarissen opgeleverd van de kloosters van de Ongeschoeide Karmelietessen, Heilig Hart (Budastraat) en Onze-Lieve-Vrouw Bijstand/Vlaanderen. Momenteel zijn twee equipes geduldig bezig met de beschrijving en het fotograferen van de erfgoedcollecties van de Zusters van Liefde (Heule) en de zusters Augustinessen in de Onze-Lieve-Vrouwhospitaal. De inventarissen van deze privécollecties zijn niet publiek raadpleegbaar.

Het roerende kloostererfgoed wordt zorgvuldig gemeten, beschreven, gefotografeerd en registreerd in de database van het CRKC. De kloostercollecties zijn vaak nauw verweven met de Kortrijkse geschiedenis. Ze zijn helaas weinig bekend bij het grote publiek en zijn zeer kwetsbaar voor plotse verkoop of verhuis, waardoor de band met de lokale gemeenschap dreigt verloren te gaan. De vzw Charisma hoopt zo in de toekomst nog Kortrijkse kloostercollecties te inventariseren en in de kijker te plaatsen.

 

 

 

 

zie ook

vzw Charisma

erfgoedzorg