Vrijwilligers van vzw Charisma inventariseren Kortrijks klooster-erfgoed

De vzw Charisma zet zich in voor het monastieke erfgoed in Groot-Kortrijk. Sinds het najaar van 2018 zijn wekelijks twee teams van vrijwilligers aan de slag met het inventariseren van het roerende erfgoed van de Zusters van het Heilig Hart in de Budastraat en bij de zusters Karmelietessen. Zij doen dat met de logistieke en inhoudelijke steun van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en de religieus erfgoedconsulent van erfgoed zuidwest. 

Het roerende kloostererfgoed wordt zorgvuldig gemeten, beschreven, gefotografeerd en registreerd in de database van het CRKC. De kloostercollecties zijn vaak nauw verweven met de Kortrijkse geschiedenis. Ze zijn helaas weinig bekend bij het grote publiek en zijn zeer kwetsbaar voor plotse verkoop of verhuis, waardoor de band met de lokale gemeenschap dreigt verloren te gaan. De vzw Charisma hoopt zo in de toekomst nog Kortrijkse kloostercollecties te inventariseren en in de kijker te plaatsen.

 

 

 

zie ook

vzw Charisma

erfgoedzorg