Vrijwilligers en experten inventariseren collectie 't Kapelriegoed

Registratie 't Kapelriegoed

Hoevemuseum 't Kapelriegoed herbergt een collectie van zo'n 1.500 landbouwgerelateerde erfgoedobjecten. In samenwerking met het CAG en heemkring Wibilinga wordt de collectie momenteel geïnventariseerd.

De collectie van het Kapelriegoed in Moorsele is het levenswerk van dhr. Marcel Vandoorne. Sinds de jaren 1970 werkte hij gestaag aan de uitbouw ervan. Dat gebeurde door de aankoop van stukken bij boeren of soms andere verzamelaars. De focus lag daarbij altijd op objecten en tuigen uit de regionale landbouw. Gaandeweg werden ook een smidse, een leefkeuken en diverse kleinere deelcollecties verworven en tentoongesteld. De objecten dateren uit de periode 1880 tot ongeveer 1960. Het museum was te bezoeken in een gereconstrueerde hoeve in Moorsele. 

Momenteel wordt de collectie geïnventariseerd. Dit gebeurt door experten van het CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis), bijgestaan door vrijwilligers van heemkring Wibilinga. Hun kennis over het gebruik, de herkomst, enz. wordt opgenomen in de inventaris. Elk object krijgt een duurzaam label met nummer, de objecten worden opgemeten en beschreven. De afgewerkte inventaris kan je binnenkort op erfgoedinzicht bekijken. 

Hoevemuseum 't Kapelriegoed Hoevemuseum 't Kapelriegoed 

En daarna? De inventarisatie vormt een eerste stap in de waardering van de collectie. Er wordt met andere woorden een waarde toegekend aan de objecten: is het object uniek, typisch voor de regio, enz.? Door het waarderen van de erfgoedcollectie kunnen er keuzes gemaakt worden welke objecten getoond, gerestaureerd, herbestemd, enz. worden. Een collectie waarderen kan je natuurlijk niet alleen. Net door verschillende mensen - elk met hun eigen kennis - hierbij te betrekken krijg je een goed beeld op de waarde van de objecten. Wil je graag je steentje bijdragen? Stuur een mailtje naar Jelle De Rock (jelle@zuidwest.be) of bel 056 24 16 16.

Het project Waardering en herbestemming van het landbouwmuseum 't Kapelriegoed wordt gesteund door de Vlaamse Overheid als pilootproject waarderen van cultureel erfgoed. 

zie ook

Hoevemuseum 't Kapelriegoed

Hoevemuseum 't Kapelriegoed

museum
objectencollectie