Vorming Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

GDPR

In het voorjaar van 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Hiermee werd de Belgische privacywetgeving aangevuld. Of verstrengd…? Tijdens de vorming op maandag 22 oktober 2018 in Wevelgem leer je wat er voor jouw vereniging wijzigt. 

Wat betekenen de Europese regels nu voor het gebruik van persoonsgegevens bij vzw’s? Wat mag nog gevraagd, bewaard en gecommuniceerd worden op het vlak van ledenlijsten, abonnementslijsten, deelnemerslijsten etc.? Hoe moeten de vele persoonsgegevens eigen aan genealogische archieven, foto’s, rouwprentjes etc. in de toekomst bewaard en ontsloten worden? In hoeverre zijn er uitzonderingen inzake het bewaren van persoonsgegevens voor archieven en documentatiecentra?  Kortom, wat veranderde er vanaf 25 mei 2018 voor jouw vereniging, kring, archief of documentatiecentrum met de AVG?

Op één avond geven we toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en documentatieniveau zodat je weet wat je te doen staat om op beide oren te slapen!

Wil je nu al graag meer informatie over de GDPR? Ontdek hier de tips en voorbeelddocumenten van Heemkunde Vlaanderen.

Organisatie

Dit is een cursus voor alle lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen in Vlaanderen en Brussel die een grondige basiskennis over de GDPR en de toepassing ervan in de erfgoedpraktijk wensen te verwerven. De vorming wordt georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen in samenwerking met erfgoed zuidwest en heemkundige kring Wibilinga. 

Sprekers

Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen)

Praktisch

Wanneer? Maandag 22 oktober 2018 van 19u tot 21u30

Waar? Cultuurcentrum Guldenberg, zaal Cafetaria, Acaciastraat 1, Wevelgem

Inschrijven? Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de vorming via Heemkunde Vlaanderen. Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste op hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen of op 015/20.51.74. Deelnemen kost 5 euro. Tijdens de vorming ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘vorming GDPR + naam deelnemer’.

Heemkunde VlaanderenWibilinga

zie ook

fotograferen ieper inventarisatie

Erfgoed in vorm

erfgoedzorg

Wibilinga

Wibilinga vzw

lokaal en regionaal erfgoed