Voorlopige bescherming Milanenkapel

Kapel Milanen - Stichting de Bethune

In 1846 werd in Zwevegem door Jean-Baptiste Bethune de Milanenkapel gebouwd. De kapel is als eerste, sterk Engels beïnvloede architectuurrealisatie van Jean-Baptiste Bethune (1821-1894) van groot kunsthistorisch belang. In 2016 werd de kapel voorlopig beschermd.

De kapel is van cruciaal belang voor de neogotiek in Vlaanderen. In het interieur vormen schilder-, glas- en beeldhouwkunst een artistiek geheel. De inrichting groeide als het ware mee met de carrière van Bethune. Zo dateert het eerste glasraam van 1856, twee jaar na de oprichting van Bethunes glazeniersatelier in Brugge en een vijftal jaar nadat hij de glazenierskunst had leren kennen in Engeland. Het laatste glasraam is pas omstreeks 1869 gemaakt in zijn Gentse atelier. 

Ook de dreef is mee opgenomen in de voorlopige bescherming. Het kaarsrechte, zeshonderd meter lange tracé leidt naar de portaalzijde van de Milanenkapel en biedt een prominente zichtas op het klokkentorentje van de kapel. De oude kapellinde vormt een representatief voorbeeld van een kapelboom.

Procedure
Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen op of bezwaren over de voorlopige bescherming kenbaar te maken bij de gemeente. Na een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

zie ook

Stichting de Bethune Archief en bibliotheek

Stichting de Bethune Archief en bibliotheek

bibliotheek en documentatie
archiefinstelling