Verhuizen doe je zo! Een middeleeuws laddertje op weg naar Trezoor.

Verhuis Trezoor

 Verhuizen doe je zo! Een 900 jaar oud laddertje zegt u? Gevonden tijdens opgravingen in Kuurne? Na onderzoek en restauratie krijgt de ladder uit een middeleeuwse waterpoel z’n rustplaats in het erfgoeddepot Trezoor, te Kortrijk. Daarmee is het is officieel: Trezoor is officieel open for business als erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaamse besturen. 

In april 2018 wordt Trezoor - het regionaal erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen - officieel geopend. Het volgende anderhalf jaar is het alle hens aan dek: de Kortrijkse collecties werden één voor één verhuisd naar het depot. Inpakken en wegwezen? Niets is minder waard: voor de verhuis worden alle objecten grondig gecontroleerd en behandeld. Zo betreden ze netjes - en infectievrij - hun nieuwe 'woonplaat's. Zo'n 8 km archief, meer dan 7 meter hoge theaterdecors, de collectie Westflandrica, honderden schilderijen, damasten, archeologische vondsten... Ondertussen is het depot 'ingehuisd'. 

Het depot is nu helemaal klaar - en officieel open - voor collecties uit Zuid-West-Vlaanderen. Eind oktober 2019 nam zo een eerste regionale stuk - een middeleeuws laddertje uit Kuurne - zijn intrek in het depot. Het laddertje werd gevonden tijdens een opgraging op bedrijventerrein Kortrijk-Noord (Kuurne, Kortrijk, Intercommunale Leiedal). Trezoor is hiermee officieel open for business als erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen. 

Onder de Kuurnse grond

Archeologisch veldwerk door GATE en BAAC bracht bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk Noord sporen aan het licht uit de Romeinse periode, de middeleeuwen en de 19de eeuw. De opgravingen in 2013 wezen op de aanwezigheid van een klein Romeinse grafveld met minstens zes graven, de komst van een typisch landbouwerf uit de 1ste en/of 2de eeuw na en boerderij uit de 11de of 12de eeuw.

Bouwheren zijn bij decreet verplicht de vondsten te bewaren en beschikbaar te houden voor onderzoek. Door het integrale ensemble van vondsten en documenten over te brengen naar het erkend onroerenderfgoeddepot Trezoor, zorgt Leiedal er zo voor dat de collectie ook in de toekomst ontwikkeld kan worden.

zie ook

TREZOOR

TREZOOR

archiefbestand
bibliotheekcollectie
objectencollectie
documentaire collectie
audiovisuele collectie
archeologische collectie