Verbaal Verhaal najaar 2021

Verbaal verhaal

Maandelijks schotelen de Kortrijkse erfgoedverenigingen je een portie geschiedenis voor. Samen bouwden ze een lezingencircuit uit. De toegangsprijs tot het lezingencircuit bedraagt 5 euro, ter plaatse te betalen, inclusief drankje achteraf. 

 

Zondag 10 oktober 2021 om 10.30 uur | Geert Gruyaert: De Belgische adel binnenstebuiten
Dakcafé Stadhuis, Papenstraat te Kortrijk | Organisatie Davidsfonds Kortrijk

De adel: waar woonden zij, wat deden zij of wie waren zij? Na een historische schets en een verklaring van de diverse “soorten” adel, gaan wij op deze lezing dieper in op het dagelijkse leven van de edellieden en hun personeel. Er wordt stil gestaan bij de heraldiek (wapenkunde), de jacht, de zomerverblijven, de gebruiken en het patrimonium. 

 

Maandag 8 november 2021 om 19 uur | Peter Jonnaert: Bauhaus 
Kortrijk 1302 Auditorium, Begijnhofpark te Kortrijk | Organisatie Gidsenkring Kortrijk

Het is een eeuw geleden dat in het Duitse Weimar het Bauhaus werd opgericht door Walter Gropius. Ook al heeft deze stroming slechts 14 jaar bestaan, in die korte tijd heeft ze een rol van doorslaggevende betekenis gespeeld in de kunst en vormgeving van de 20ste eeuw. Kunsthistoricus Peter Jonnaert vertelt het complexe verhaal van de ontstaansgeschiedenis en evolutie van het Bauhaus in Weimar, Dessau en Berlijn tussen 1919 en 1933 in Duitsland, aangevuld met voorbeelden van het moderne bouwen in België.

 

UITGESTELD: Donderdag 9 december 2021 om 19 uur | Lisa Demets: De Breydels, politiek en geschiedschrijving in de vijftiende eeuw
Dakcafé Stadhuis, Papenstraat te 8500 Kortrijk | Organisatie De Leiegouw

Al in de middeleeuwen stond de herinnering aan 1302 al op de politieke agenda. Talrijke prominente families uit de Vlaamse steden verbonden hun naam aan een (al dan niet fictieve) rol in het Frans-Vlaamse conflict. De meest succesvolle was de Brugse familie Breydel. Lisa Demets gaat dieper in op de politieke carrière van de familie Breydel in de vijftiende eeuw, de relatie tussen kroniekschrijving en politiek en hoe de beeldvorming over 1302 hier een sleutelrol in speelde.