Verbaal Verhaal

Verbaal verhaal

Maandelijks schotelen de Kortrijkse erfgoedverenigingen je een portie geschiedenis voor. Samen bouwden ze een lezingencircuit uit. Alle lezingen vinden plaats om 19 uur in het auditorium van Kortrijk 1302 (Houtmarkt) tenzij anders vermeld. Toegang 2 euro, inclusief drankje achteraf.

Agenda 2019 - 2020

Maandag 16 september 2019 - Marc Dubois : Kortrijk, de grote impact van infrastructuurwerken
Marc Dubois vergelijkt de steden Gent, Oostende en Kortrijk wat betreft de stedelijke ontwikkeling. Daarbij is de geografische ligging het begin om het heden, de mogelijkheden en de problemen van nu, te begrijpen. De spoorweginfrastructuur en vervolgens de autosnelwegen zijn bepalende factoren met een immense impact op de toekomst. Geen lezing over “mooie of lelijke” gebouwen maar een inzicht om de plaatselijke eigenheid van de stad te begrijpen. (Organisatie Gidsenkring Kortrijk) 

Maandag 14 oktober 2019 - Frank Seberechts: Drang naar het Oosten. Vlaamse soldaten en kolonisten aan het Oostfront.
In Kortrijk herinnert men nog geregeld aan de Wereldoorlog, maar het verhaal van de Vlamingen - ook streekgenoten - die tijdens WO II meevochten aan het oostfront is voor velen nog taboe. Historicus Frank Seberechts doorbreekt dit stilzwijgen met zijn boek Drang naar het Oosten (2019). Veel inkt is al gevloeid is over wie deze Oostfronters waren, wat hen dreef en hoe het hen achteraf verging. De auteur legt uit wat ze daar in die bewogen oorlogsjaren precies gedaan hebben. Ook dit verhaal verdient het om verteld te worden. (Organisatie De Leiegouw)

Maandag 18 november 2019 - Karel Platteau:  Het oorlogsdagboek van Streuvels
De oorlogsdagboeken van Stijn Streuvels zijn niet zozeer een historisch relaas 'over den oorlog' &-'die moorderij op groote schaal' - maar vormen vooral een ontroerend tijdsdocument over het leven van alledag tijdens de Eerste Wereldoorlog. (Organisatie Gidsenplus)

Donderdag 19 december 2019 - Philippe Despriet, werkleider en redactiesecretaris vzw Archeologie Zuid-West-Vlaanderen: Archeologische opgravingen in Zuid-West-Vlaanderen: een jaaroverzicht.
Naar jaarlijkse traditie verzorgt Archeologie Zuid-West-Vlaanderen een totaaloverzicht van alle opgravingen, vondsten, veldprospecties en luchtfotografische resultaten in 2019 binnen het gebied tussen Wervik en Kruishoutem en tussen Mandel en Leie. Aangevuld met de nieuwste archiefgegevens en publicaties. (Organisatie Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw)

Dinsdag 7 januari 2020 - Nieuwjaarslezing
De lezing van de erfgoedverenigingen in januari is altijd een schot in de roos. De keuze van  de spreker houden we nog even in beraad, maar streep de datum alvast aan in je agenda. (Organisatie Erfgoedplatform)

Donderdag 13 februari 2020 - Dr. Andrea Bardyn (KUL):  Wijvenwereld. De Middeleeuwse vrouw.
(Organisatie Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring)

Dinsdag 24 maart 2020 - Frans Vandenhende, voorzitter Hk Bouveloo: De familie De Ghellinck: van Gent over Kortrijk naar Elsegem.
De adellijke familie de Ghellinck  kennen we onder meer van het Huis de Ghellinck in de Lange Steenstraat. Jean-Baptiste X De Ghellinck koopt in de 18de eeuw het feodale kasteel in Elsegem en een aantal heerlijkheden. Meteen worden hij en zijn familie Heren van Elsegem. Voor ons wordt vooral de Kortrijkse periode belicht. (Organisatie Familiekunde Vlaanderen)

Woensdag 22 april - Christiane Struyve: Iconen van de moderne kunst
(Organisatie vzw Vrienden van de Musea)

Woensdag 6 mei - Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider: De kinderen van Chinggis Khan
Sedert de ondergang van het communistische bewind zijn in de Mongoolse  gebieden het sjamanisme en het boeddhisme van de voorvaderen weer tot leven gekomen. Die religieuze tradities weerspiegelen het rijke culturele verleden van mensen die vanaf de twaalfde eeuw als niets ontziende barbaren gezien werden. (Organisatie VTB Kortrijk i.s.m. Davidsfonds Kortrijk Bis)