Verbaal Verhaal

Verbaal verhaal

Maandelijks schotelen de Kortrijkse erfgoedverenigingen je een portie geschiedenis voor. Samen bouwden ze een lezingencircuit uit. Alle lezingen vinden plaats om 19 uur in OC De Lange Munte (Beeklaan 81), tenzij anders vermeld. Toegang 2 euro, inclusief drankje achteraf.

Agenda 2020-2021

Woensdag 7 oktober 2020 - Korneel De Rynck : Vroeger was alles anders
Korneel De Rynck (°1986, Kortrijk) is historicus en auteur. Zijn lezing is gebaseerd op zijn recentste boek “Vroeger was alles anders ”(Manteau) over het dagelijks leven in België vlak voor de golden sixties. Verrassend voor jongere generaties, en bijzonder herkenbaar voor wie een dagje ouder is. Hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling, ingeluid door Expo 58? Wat aten de mensen toen? Hoe wasten ze zich? Hoe verplaatsten ze zich, en hoe vulden ze hun schaarse vrije tijd in? Het gaat over schepjes cichorei in de koffie, buurtcinema’s en Leuvense stoven. Maar ook over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en buitentoiletten. Met oude foto’s, beeldfragmenten en een streepje muziek wordt dit een bijzonder boeiende lezing.
Organisatie Davidsfonds Kortrijk

GEANNULEERD - Zondag 15 november 2020 (10u) - Peter Jonnaert: Bauhaus
Het is een eeuw geleden dat in het Duitse Weimar het Bauhaus werd opgericht door Walter Gropius. Ook al heeft deze stroming slechts 14 jaar bestaan, in die korte tijd heeft ze een rol van doorslaggevende betekenis gespeeld in de kunst en vormgeving van de 20ste eeuw. Kunsthistoricus Peter Jonnaert vertelt het complexe verhaal van de ontstaansgeschiedenis en evolutie van het Bauhaus in Weimar, Dessau en Berlijn tussen 1919 en 1933 in Duitsland, aangevuld met  voorbeelden van het moderne bouwen in België. Organisatie Gidsenkring Kortrijk
Wegens de verstrenging van de maatregelen rond Covid-19 wordt de lezing Verbaal Verhaal  op 15 november geannuleerd. 

Woensdag 16 december 2020 - Lisa Demets: De ambities van een politieke familie. De Breydels, politiek en geschiedschrijving in de vijftiende eeuw 
Niet alleen vandaag, ook in de middeleeuwen stond de herinnering aan 1302 al op de politieke agenda. Talrijke prominente families uit de Vlaamse steden verbonden hun naam aan een (al dan niet fictieve) rol in het Frans-Vlaamse conflict. De meest succesvolle was de Brugse familie Breydel. In deze lezing gaat Lisa Demets dieper in op de politieke carrière van de familie Breydel in de vijftiende eeuw, de relatie tussen kroniekschrijving en politiek en hoe de beeldvorming over 1302 hier een sleutelrol in speelde.
dr. Lisa Demets is verbonden aan het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies - Department of History - Ghent University. Organisatie De Leiegouw

Woensdag 13 januari 2021 - Nieuwjaarslezing
Meer informatie volgt