Van Dolle Mina tot #metoo: vijftig jaar feministisch geheugen

Van Dolle Mina tot #MeToo

We keren terug naar 1970, toen een nieuwe lichting feministische organisaties de straat op trok. Speels en energiek luidden de Pluralistische Actiegroepen en Dolle Mina's het begin in van de 'tweede feministische golf' in België. De jaren en decennia erna volgden tal van nieuwe initiatieven.

Momenteel loopt er een project rond het erfgoed van deze emancipatiebeweging, van 1970 tot vandaag. Bewaar jij materiaal over jouw engagement daarin (brieven, verslagen van vergaderingen, affiches, tijdschriften, foto’s…)? Doe dan mee aan de oproep en registreer het.  

Het doel is om tegen 2020 een overzicht te maken van wat er waar wordt bewaard, want dat is een belangrijke stap in de zorg voor erfgoed. Alle informatie om deel te nemen vind je hier.

Op zaterdag 25 mei 2019 (13u30-18u) wordt iedereen die de voorbije jaren in deze beweging – in al haar diversiteit - actief was, uitgenodigd uit op een uitwisselingsdag. Aan de hand van verhalen en herinneringen, wordt die dag de beweging in kaart gebracht en nagedacht over het belang van transmissie van erfgoed. Lees meer

Het initiatief gaat uit van het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis en RoSa, AMSAB-ISG, Fonds Suzan Daniel, Archiefbank Vlaanderen en het Instituut voor Publieksgeschiedenis.