Tony Herbert (1902-1959), een veelzijdig leven

Tony Herbert

In de reeks Verhandelingen van De Leiegouw verscheen op zaterdag 5 december 2015 een nieuwe aflevering (XV): 'Tony Herbert (1902-1959), een veelzijdig leven'. In het boek belichten de auteurs Dirk Luyten, Tanguy Eeckhout, Bruno De Wever, Fabrice Maerten en Karel Van Nieuwenhuyse de vele aspecten van het leven van deze intrigerende figuur. De publicatie kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 

Tony Herbert (Lokeren, 1902 – Kortrijk, 1959) was in zijn relatief korte leven in vele domeinen actief: als ondernemer, ideoloog, krantenuitgever en kunstverzamelaar. Hij was bedrijfsleider bij de nv Kortrijkse Katoenspinnerij en nauw betrokken bij het Vlaams Economisch Verbond. Herbert stond ook mee aan de wieg van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), dat een uitgesproken autoritaire koers volgde, maar hij raakte snel gebrouilleerd met de partij. Nadien zocht hij toenadering tot Verdinaso, zonder formeel lid te worden. Hij evolueerde in de richting van Vlaams en koningsgezind belgicisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij de spilfiguur van discussie- en studiegroepen, die onder meer de vernieuwing van de katholieke partij en haar omvorming tot Christelijke Volkspartij (CVP) voorbereidden. Samen met Léon Bekaert richtte hij de krant De Nieuwe Standaard op, die dicht bij de nieuwe CVP stond en waarin hij zijn opvattingen over een Vlaamsgezind en katholiek belgicisme en een ‘gereguleerde democratie’ propageerde. Voor de rechts-autoritaire en corporatistischgezinde Tony Herbert was echter geen parlementair mandaat beschikbaar, zodat hij zich rond 1950 uit de politiek terugtrok. Nadien concentreerde hij zich vooral op zijn gezin met elf kinderen, zijn bedrijf en zijn rijke en uitgebreide kunstverzameling met vooral werk van Vlaamse expressionisten.

Het boek kost 15 euro, (plus 5 euro portkosten).

Bestellen kan via mail, betalen op rekeningnummer BE12 3850 4116 0092 van De Leiegouw, met vermelding 'Herbert', aantal exemplaren en uw naam en adres. Het boek is ook te verkijgen in de Jan Breydellaan 109 in Kortrijk, elke woensdag tussen 19 en 20 uur.