Themanummer Collaboratie en verzet - De Leiegouw

Zwart of wit

In juni brengt De Leiegouw een themanummer uit over collaboratie en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Kortrijkse. Op basis van onuitgegeven bronnen en interviews met de laatste getuigen belichten verschillende auteurs enkele tot hiertoe minder bekende aspecten uit deze woelige periode. De publicatie biedt zo niet alleen nieuwe inzichten, maar schetst ook een genuanceerd beeld van de oorlogsjaren.

Ik sneuvel voor mijn ideaal. Doe de groeten aan mijn vrienden en zeg hen dat zij mij moeten volgen in den strijd, maar niet in den dood. Kust de kinders voor mij, Maria, en maakt van Walter een groote man die zijn vader kan wreken. Leve Stalin!” - afscheidsbrief van verzetsman Georges Declercq uit Bissegem, voor zijn executie op 15 oktober 1943

Ik werd geen lid van V.N.V., noch van “De Vlag”. Waarom zou ik? […] ik werd als ‘onwaardige’ aangehouden, weggerukt van mijn vrouw en kinderen, opgesloten in een gevangeniscel, en er uitgehongerd en behandeld als een misdadiger”. - Fragment uit de apologie van de Kortrijkse auteur Willem Putman, veroordeeld voor culturele collaboratie

Het themanummer telt ca. 180 pagina’s, met illustraties, en bevat volgende bijdragen: 

  • Het verzet in Kortrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog (Petra Demeyere)
  • De Dietsche vesting. Opgang en ondergang van de Nieuwe Orde en haar Bissegemse oorlogsburgemeester (Heili Verstraete)
  • Op de vlucht voor de Duitsers: de opvang van joodse kinderen door Kortrijkse burgers en kloosterzusters tijdens de Tweede Wereldoorlog (Piet Boncquet)
  • Tussen bevolking en bezetter, tussen collaboratie en verzet. Het stadsbestuur van Kortrijk tijdens de oorlogsjaren (Ruben Mayeur)
  • Willem Putman en zijn apologie: een verhelderend egodocument (Karel Platteau)
  • Conrad van den Bossche: Oostfrontvrijwilliger uit Kooigem (Pieter Jan Verstraete)

Voorinschrijven op het themanummer kan tot 25 mei 2021 tegen 20 euro via www.leiegouw.be. Na publicatie kun je je bestelling ophalen in het Rijksarchief Kortrijk, Guido Gezellestraat 1. Wie het themanummer per post wil ontvangen, betaalt 7 euro portokosten extra. Na 25 mei kost het nummer 25 euro (port 7 euro), zolang de beperkte voorraad strekt. De Leiegouwleden krijgen het themanummer als aflevering 2021/1 in de bus. Meer info via info@leiegouw.be en www.leiegouw.be.