Tabaksteelt als immaterieel erfgoed - Startmoment

Tabaksteelt (c) David Samyn - Nationaal tabaksmuseum

Wervik en tabak zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. Ook vandaag nog wordt meer dan 98 procent van de Belgische tabak in de Wervikse regio verbouwd. De teelt gaat echter de laatste jaren sterk achteruit. Reden te meer voor stad Wervik, erfgoedcel zuidwest en CAG om het erfgoed dat aan de teelt verbonden is in kaart te brengen en te borgen. 

Om de kennis en gebruiken rond de tabaksteelt en -nijverheid te bewaren voor de toekomst wordt een erfgoedzorgtraject gestart om het erfgoed in kaart te brengen. Zo gaan we op zoek naar foto’s en verhalen, en wordt een erfgoedzorgplan opgemaakt met een aantal borgingsacties. Samen met geïnteresseerden werken we toe naar een aanvraag tot erkenning van de tabaksteelt als immaterieel cultureel erfgoed.

Een eerste stap in dit traject is het samenbrengen van de erfgoedgemeenschap. Dit zijn mensen die de tabaksteelt een warm hart toedragen. Zowel mensen die zelf actief zijn of waren in de teelt als mensen met een interesse in het hele tabaksverhaal. Geïnteresseerden nodigen we graag uit voor een eerste digitaal startmoment op vrijdag 19 februari, om 14u. Tijdens het moment gaan we dieper in op de gebruiken en tradities binnen de tabaksteelt, hoe een erkenningstraject verloopt en bekijken we wie graag betrokken wil worden.

Interesse? Schrijf je in via erfgoed@zuidwest.be of 056 24 16 16. Na het inschrijven ontvang je de vergaderlink via mail. Geen ervaring met digitaal vergaderen? We helpen je graag op weg!