Subsidie voor inhaalbeweging digitale collectieregistratie

Vrijwilligers, jobstudenten en stagiairs registreren archeologische vondsten

De Vlaamse minister van Cultuur kent in totaal 1.764.500 euro toe aan 16 cultureel-erfgoedprojecten voor de registratie van digitale collectiedata. En goed nieuws, ook zuidwest ontvangt samen met haar partnerorganisaties, extra middelen voor het project 'Digit all tegoare'. Dit project legt de focus op de registratie van enkele historische archeologische collecties. 

Het project Digit-all tegoare (2022-2023) is een project van zuidwest, Abdijmuseum Ten Duinen, CO7, erfgoeddepot Trezoor, gemeente Heuvelland, Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen en Yper Museum. Het project focust op zes historische museale collecties van uitzonderlijke archeologische sleutelsites uit West-Vlaanderen, opgegraven in de jaren 1950-90. Hoofddoel betreft hun volledige gestandaardiseerde digitale registratie. Dit voorkomt (verder) informatieverlies en maakt ze doorzoekbaar voor zowel fundamenteel als innovatief toekomstig onderzoek en/of voor hedendaagse publiekswerking. De resultaten worden online toegankelijk via Erfgoedinzicht en Wikimedia. De aangepakte collecties zijn: Kemmelberg, Kooigembos, Duinenabdij-aardewerk, Damme-aardewerk, Kerkhove-Kouter, Ieper-Termote.

Met de extra middelen kunnen de partners extra inzetten op digitale collectieregistratie. Deze registratie van historische archeologische collecties gaat hand in hand met het systematisch herverpakken volgens de gangbare standaarden. Tijdens de registratie worden alle archeologische stukken gedefinieerd volgens de meest recente thesauri en typologische standaarden. 

Voor dit project gaan de projectpartners over tot de aanwerving van een projectmedewerker. Solliciteren kon tot en met 1 februari 2022.

zie ook

Digit all tegoare

Digit All Tegoare

registratie
erfgoedzorg

TREZOOR

Trezoor

archiefinstelling
bibliotheek en documentatie
erfgoedstudie