Studiedag Gevaarlijk erfgoed

Studiedag Gevaarlijk erfgoed

We werken aan het behoud van ons erfgoed, maar wat als het schadelijk is voor onze gezondheid? Tijdens de studiedag op 28 maart in het MIAT worden de rollen omgedraaid. Het accent ligt op hoe we ons best wapenen tegen gevaarlijk erfgoed. Na afloop van deze workshop zal u de juiste vragen weten te stellen omtrent de aanpak van en omgang met gevaarlijk erfgoed.

Gevaarlijk erfgoed kan vele gedaantes aannemen. In deze studiedag leggen we de focus op erfgoed dat gevaarlijk is vanwege de stralingen die het vrijgeeft, toxische stoffen en asbesthoudend materiaal. Je krijgt inzicht in de mogelijke gevaren bij erfgoedcollecties, hoe u deze gevaren kan herkennen, welke preventieve maatregelen best ondernomen worden voor de eigen veiligheid maar ook voor derden. Niet alleen museale collecties, maar ook wetenschappelijke en studiecollecties komen aan bod. De laatste aanpassingen omtrent regelgeving worden toegelicht. Nog een bijzonder aandachtspunt is de vraag wat u zelf kan doen of wat u toch beter kan laten doen door een externe firma.

Programma
9.00 uur: Ontvangst en koffie
9.30 uur: Kennismaking, inleiding studiedag
9.40 uur: Radioactief Erfgoed: dichterbij dan je denkt! (Case: Pieter Neirinckx, MIAT; Theorie en regelgeving: Geert Bierman, FANC)
10.30 uur: ErfGOED of ErfSLECHT: zijn er gezondheidsrisico’s gekoppeld aan ons erfgoed? (Toxicologie: Christophe Stove, UGent)
11.40 uur: Historisch theaterdecors, van zwerfgoed, over gevaarlijk goed tot toperfgoed (Case: Tijs De Schacht, erfgoedcel Zuidwest en Bruno Forment, School of Arts Gent | Conservatorium; Asbest Theorie en regelgeving: Peter Loockx, Kiwa Oesterbaai)
12.30 uur: Lunch
13.40 uur: Via diverse workshops krijg je zelf de kans op theorie toe te passen in praktijk: Maken van een quarantaineruimte: hoe, wat en waarmee? (Marjan De Block, Helicon Conservation Support), Van arsenicum tot zaagmeel – is dan niets veilig? (Dominick Verschelde, UGent), Eigen veiligheid en soort besmetting. Welke keuzes? (Jaap van der Burg, Helicon Conservation Support)
16.00 uur: Receptie

De studiedag, een samenwerking tussen het MIAT, ETWIE en FARO, is er voor iedereen die in contact komt met een collectie en zich wil beschermen tegen erfgoed dat gevaarlijk is voor onze eigen gezondheid.

Inschrijven kan via de website van FARO.