Studie Vamos Vacaturos. Arbeidsmigranten in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen?

Vamos Vacaturos - (c) CC BY-NC 2.0

Hoe kwamen de eerste arbeidsmigranten hier terecht? Hoe verloopt arbeidsmigratie nu en welk soort firma's doen beroep op arbeidsmigranten? In kader van het project Vamos Vacaturos maakte Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis werk van een studie over arbeidsmigratie in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. 

Je kunt je de (West-)Vlaamse economie en bedrijfswereld niet meer voorstellen zonder werknemers van vreemde origine. Arbeid is hét middel tot integratie. Maar niet iedereen vond/vindt even gemakkelijk de weg naar onze arbeidsvloer. Het project Vamos Vacaturos mikt op een genuanceerdere perceptie van mensen met buitenlandse roots op onze werkvloer. 

Op donderdag 18 en donderdag 25 februari 2016 worden de resultaten van de studie voorgesteld. Op basis van de resultaten van de studie willen de partners aan de slag om het beeld over mensen met buitenlandse herkomst op de werkvloer te verbeteren. De voorstelling van de resultaten wordt gekoppeld aan een panelgesprek. Internationale bedrijven uit de streek komen aan het woord. 

 

Donderdag 18 februari 2016 - Wereldhuis West-Vlaanderen, Cichoreistraat 6, Roeselare
Presentatie van de onderzoeksresultaten door Piet Creve (Amsab-ISG), panelgesprek met Rudy Balcaen (Directeur Eutraco), Frederik Vandenberghe (CEO Skyline Communications) en een afgevaardigde van VOKA. Welke arbeidsmigranten stellen zij tewerk? Hoe rekruteren ze en wat zijn hun ervaringen? Gedeputeerde voor economie en streekontwikkeling Jean de Bethune en schepen Filiep Robert Bouckenooghe leiden de avond in.

Donderdag 25 februari 2016 - CC Het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke
Presentatie van de onderzoeksresultaten door Piet Creve (Amsab-ISG), panelgesprek over het belang van diversiteit in onze bedrijven met Marc Verpoort (Personeelsdirecteur AZ Groeninge), Jasper Messely (Recruting & Selection Advisor TVH Group NV), Robert De Clercq (Provinciaal directeur VDAB). Mevrouw Eliane Spincemaille, voorzitter van de Provincieraad, en schepen Dominique Windels leiden de avond in.

 

Het project ‘Vamos Vacaturos’ is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met Stad Harelbeke, Stad Kortrijk, Stad Roeselare, Stad Waregem, VDAB, BIE, De Som, Intercultureel Huis Leiaarde, Resoc-Serr Midden-West-Vlaanderen, Resoc-Serr Zuid-West-Vlaanderen en Zuidwest. Lees meer over het project op de projectfiche of de website.

zie ook

Vamos Vacaturos

Vamos Vacaturos

onderzoek
ontsluiting