Sire Olivier, koning ezel

Sire Olivier, koning ezel

Folklore is troef in ‘koppig’ Kuurne. Tweejaarlijks wordt daar door de Orde van de Ezel in samenwerking met het Koninklijk Gemeentelijk Feestcomité een nieuwe Koning verkozen. De kandidaat die het beste scoort in de opdrachten wint. Koning Ezel mag twee jaar lang als ambassadeur van Kuurne optreden. Wat niet wil zeggen dat de nieuw verkozen Koning Ezel zomaar tot de Orde kan toetreden. Die mag maximaal 23 effectieve ‘members’ tellen.

Olivier vindt de medaille in de hooiopper

Olivier Wambacq (36) is de huidige Koning Ezel. Zijn aanstelling dateert van oktober vorig jaar. Vijf kandidaten namen het toen in evenveel proeven tegen elkaar op. De twee kandidaten met het meeste stemmen moesten als apotheose van de verkiezing de koningsmedaille zoeken in de hooiopper. Olivier stak als eerste de medaille in de lucht. Gedurende twee jaar zal ‘Sire Olli’, bij tal van gelegenheden, als ‘ambassadeur’ de Orde vertegenwoordigen.  Volgens de Grootmeester Eddy Lafaut, het hoofd van de Orde, is Sire Olli een zeer joviaal en sociaal iemand. Hij lijkt wel geknipt voor die taak. Koning Ezel mag bovendien in het gemeentehuis van Kuurne, naar aanleiding van jubilea, een ludiek nummertje opvoeren. Wat volgens Olivier bij de jubilarissen steevast leuke commentaren oplevert.

Een hechte ‘kudde Ezels’

De Orde van de Ezel werd in ’75 opgericht. De verkiezing van de Koning bestaat al evenlang. Een vaste stek bemachtigen in de Orde,  is niet zo simpel. Ze telt maximaal 23 effectieve leden: ‘Members’. Evenveel als het aantal Kuurnse gemeenteraadsleden. Ook de ‘Members’ worden via een stemming gekozen. “Eén keer per jaar mogen er nieuwe leden worden voorgedragen. Enkel wie twee derden van de stemmen behaalt, komt erbij. Eenmaal zeventig krijgt een Ordelid de eretitel ‘emeritus’ en komt er een plekje vrij”, vertelt Olivier. Hij mag dan Koning Ezel zijn, zelf maakt hij alsnog geen deel uit van de Orde. Al zou hij dat wel graag willen. “Als er moet gestemd worden, ben ik wel present om de stemmen 

op te halen, maar stemrecht bezit ik niet.” Een aanstelling tot Koning Ezel is geen garantie op een plekje in de Orde. “Sommige eerdere koningen werden opgenomen, andere dan weer niet.” Francis Benoit, de burgemeester van Kuurne, is ambtshalve Deken van de Orde. Eddy Lafaut de Grootmeester of Voorzitter. Wordt het dan geen tijd dat ook vrouwen deel kunnen uitmaken van de Orde van de Ezel? Olivier: “Er wordt regelmatig over gesproken. Nergens in de statuten staat dat uitsluitend mannen ‘member’ kunnen worden!”

[[{"fid":"1886","view_mode":"pagina_470","type":"media","attributes":{"height":298,"width":280,"alt":"Koning Ezel Geert I - Orde van de Ezel","title":"Koning Ezel Geert I - Orde van de Ezel","class":"media-element file-pagina-470 float-right"}}]]

Bestaat er nog elders in het land een Orde van de Ezel, wilden we nog weten. “Jawel, in Lombardsijde, maar daar gaat het om een carnavalsvereniging. Iets wat wij zelf niet zijn! Maar we zijn wel met Lombardsijde bevriend!”

Tekst: Bernard Vancraeynest, erfgoed zuidwest 

 

EZELS?

De ezel komt veelvuldig voor in de Kuurnse folklore. De ‘spotnaam’ zouden de Kuurnenaren aan hun Kortrijkse buren te danken hebben. De Kuurnse boeren trokken ’s morgens met hun ezel en kar naar de markt en wekten daarmee de, nog slapende, Kortrijkzanen. Of ligt de oorsprong elders? Een andere legende legt de oorsprong bij een Kuurnse koster die er maar niet in slaagde de Latijnse spreuk te onthouden die hij moest prevelen op aswoensdag. Hij sprak bij het uitdelen van de kruisjes dan maar de enige woorden uit die hij wel begrepen had: "Als ezel zijt gij geboren en als ezel zult gij weerkeren". 

 

De Orde van de Ezel heeft tot doel te ijveren om de naam en faam van de gemeente Kuurne zowel op cultureel als op folkloristisch gebeid bekendheid te geven in binnen- en buitenland. Meer weten over de Orde van de Ezel? Neem zeker een kijkje op de website.

zie ook

Kuurnse ezels

Ezels

verhalen

Sire Olivier, koning ezel

Verkiezing Koning Ezel

volksfeesten en tradities

Ezelsfeesten Kuurne

Ezelsfeesten

volksfeesten en tradities