René De Clercq in de Groote Oorlog

René De Clercq in de Groote Oorlog

Naar aanleiding van de 30e editie van Open Monumentendag en het herdenkingsjaar van de Groote Oorlog organiseren het René De Clercqgenootschap, Luk Schelfhout en de werkgroep erfgoed de tentoonstelling René De Clercq in de Groote Oorlog in zijn geboortehuis.

Aan de hand van 11 thema's vertelt de tentoonstelling het verhaal van René De Clercq tijdens de woelige oorlogsjaren. De tentoonstelling kan je gratis bezoeken vanaf september 2018 elke zondag van 14u30 tot 18u in het René De Clercqmuseum.

Naar aanleiding van de tentoonstelling 'geeft het René De Clercqmuseum vzw met bestuurslid Joost Vandommele in samenwerking met Luk Schelfhout de brochure René De Clercq in de Groote oorlog uit. Het omvat alle informatie vervat op de tentoonstellingspanelen over zijn oorlogsjaren, aangevuld met een aantal bijzonderheden uit het leven van de dichter. De brochure is verkrijgbaar in het museum tijdens de openingsuren.

zie ook

Museum René De Clercq

René De Clercq Genootschap vzw

lokaal en regionaal erfgoed
museum