Opening vlaspark Kuurne

Opening vlaspark

Op woensdag 9 en donderdag 10 mei trekt Kuurne alle registers open voor een unieke tweedaagse opening van het Vlaspark. Kuurne is van oudsher verbonden met het water. Het Vlaspark biedt de gemeente de mogelijkheid om The Golden River opnieuw te omarmen, zuurstof te brengen tot in hart van Kuurne en de Leieboorden een nieuw elan te geven. Een kruisbestuiving tussen erfgoed, natuurlandschap, cultuur, recreatie en toerisme staat centraal in het park.

Kuurne kende vroeger een sterk ontwikkelde vlas- en linnenindustrie. De meeste boeren installeerden langs de Leie hun hekkens en droogweiden, waar de gekende vlaskapellen het uitzicht bepaalden. Sommigen onder hen richtten er ook vlaszwingelfabrieken en roterijen op. Tussen de monding van de Heulebeek en de R8 zie je een van de weinige restanten waar zowel de roterijen als de droogweiden aanwezig zijn - het vlaspark. 

Je vindt er drie vlassites: de site Sabbe, site Debruyne en site Verschaeve. Kenmerkend zijn de rootkamers en schoorstenen. De roterijen met bijhorende machinekamer en stoommachine bieden je een representatief beeld van een vlasbedrijf uit de jaren 30. De voormalige vlasroterijen zijn sinds 2006 beschermd als monument. De aankoop van de vlasroterij Sabbe in februari is een belangrijke stapsteen om de toekomstvisie van dit ongerept stukje groen verder te ontwikkelen met een regionale meerwaarde. De vlasnijverheid wordt in ere hersteld, op de plek en aan de rivier waar het Kuurne heeft grootgebracht.

Op woensdag 9 en donderdag 10 mei wordt het park feestelijk geopend. Een heuse drijf-in cinema, een vlaspicknick, vlaswandelingen en natuurplezier staan centraal. Doel? Jong en oud laten proeven van deze nieuwe groene parel. Lees meer