Ontmoetingsdag Duiken in de machine

Ontmoetingsdag Duiken in de machine

Erfgoedbeheerders stoten vaak op problemen bij het bewaren van oude machines. De conservering is niet vanzelfsprekend: de stukken vragen een grote opslagcapaciteit en heel wat technisch onderhoud. Bovendien is het niet eenvoudig om dit erfgoed toegankelijk te maken voor het grote publiek. Vaak zitten de interessantste onderdelen immers binnenin een machine. Het project ‘Duiken in de machine’ tracht, onder leiding van Texture Kortrijk, een antwoord te bieden door de kansen van 3D-technologie voor de bewaring en ontsluiting van industriële en agrarische machines te exploreren.

In deze context is het belangrijk dat de erfgoedsector en de 3D-wereld met elkaar in contact komen. Daarom wordt op vrijdag 16 september 2016 een ontmoetingsdag georganiseerd voor alle belanghebbenden. Je komt er meer te weten over de resultaten van het project en de mogelijkheden van de 3D-technieken voor erfgoed. Ben je erfgoedbeheerder? Ontdek de demonstraties en stel je digitaliseringsvragen aan experts. Werkzaam in de 3D-sector? Dan kan je een stand opzetten tijdens de ontmoetingsdag. 

Praktisch

Wanneer: vrijdag 16 september 2016
Waar: Texture, museum over Leie en vlas (Noordstraat 28)
Inschrijven en info: Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht (texture@kortrijk.be).

zie ook

Duiken in de Machine

Duiken in de machine

digitalisatie
ontsluiting