Nomineer inspirerend immaterieel erfgoed!

Best practices Immaterieel Cultureel erfgoed

Wil je graag een organisatie of persoon in de kijker zetten die immaterieel cultureel erfgoed (ICE) op een inspirerende manier doorgeeft? Heb je weet van een begeesterend of vernieuwend programma rond borgen van ICE? Nomineer je kandidaat tot en met 1 oktober 2019! 

In Vlaanderen zijn we met veel die ICE borgen: beoefenaars van het immaterieel cultureel erfgoed, organisaties uit de erfgoedsector zoals musea, erfgoedcellen en dienstverlenende organisaties, maar ook actoren zoals scholen, buurtwerkingen en socio-culturele verenigingen. 

Hoe we dit doen, dat kunnen we leren van elkaar. Het ‘Register van Inspirerende Voorbeelden inzake het borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed’ bundelt daarom inspirerende good practices en programma’s, telkens voor een periode van drie jaar. Deze dynamische lijst van goede praktijken biedt inspiratie en strekt tot voorbeeld voor anderen. 

Het ‘Register van Inspirerende Voorbeelden inzake het borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed’ maakt onderdeel uit van de Inventaris Vlaanderen van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is een dynamische lijst van goede praktijken rond het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, die inspiratie bieden en tot voorbeeld strekken voor anderen.  

Op basis van een advies van de expertencommissie beslist de Vlaamse Minister van Cultuur over welke inspirerende voorbeelden op het Register komen. Vanaf 1 januari 2020 vind je deze Inspirerende Voorbeelden terug op www.immaterieelerfgoed.be 

Wil jij graag een organisatie of persoon die op een inspirerende manier immaterieel erfgoed doorgeeft, in de kijker zetten? Heb je weet van een bevlogen programma dat het borgen van immaterieel erfgoed naar een nieuw niveau tilt? Nomineer je kandidaat hier.