Meester en leerling decorbouwer herenigd

Theaterdecors Leuven

Op maandag 7 september 2020 ontving de Schouwburg Kortrijk een collectie historische decors van de Stad Leuven. De dertien metershoge zetstukken zijn van de hand van Joseph Denis (1880 - ?). Joseph Denis was een leerling van de wereldberoemde Albert Dubosq (1863-1940). Dubosq staat bekend als de belangrijkste decorateur tijdens de Belle Epoque. Kortrijk heeft reeds een omvangrijke en unieke decorcollectie van Dubosq. Deze collectie wordt sinds 2019 bewaard in Erfgoeddepot Trezoor. Dankzij deze schenking worden de Leuvense decors op een kwalitatieve bewaard en worden – zo veel jaren later – de decors van leerling en meester herenigd.

Repertoiredecors zijn een onbruik geraakte theatertraditie. Zo goed als alle lokale en bezoekende gezelschappen gebruikten de decorcollectie van de Schouwburg. Daarvoor moeten we de toneeltraditie van toen goed begrijpen. Wat op scène te zien is, moest zo realistisch mogelijk ogen. Doorheen het kader van de scène kijk je naar een afgesloten wereld. Gezelschappen, groot en klein, komen echter met de trein naar de Schouwburg. Het is dus onmogelijk om veel technisch materiaal mee te zeulen. Een podiummeester van het bezoekende gezelschap kwam daags ervoor aan en selecteerde een geschikt decor. Keuze is er genoeg in de repertoiredecors: van een dorpsplein, een kerker, Romeins paleis tot een schip. Er zijn grote achterdoeken, verschillende zetstukken en echte rekwisieten (zoals een troon) om zo voldoende diepte te creëren op de kleine podiumruimte van Schouwburg Kortrijk. In vele gevallen worden verschillende decors door elkaar gebruikt. Kortrijk herbergt als één van de weinige steden nog die unieke decorcollectie. Alle decors zijn vervaardigd in de ateliers van Albert Dubosq. Toen een van de bekendste decorschilders van West-Europa. Ruim 22 sets getuigen van een vervlogen theatertraditie. De decorcollectie wordt gedeeltelijk bewaard in Erfgoeddepot Trezoor. De achterdoeken liggen nog steeds opgerold onder het podium. Vijf ensembles van de Kortrijkse Dubosq-collectie zijn in 2018 op de Vlaamse topstukkenlijst geplaatst. Tot voor kort gebruikte het KKLT soms bepaalde zetstukken of fonddoeken van de historische decors.

De Leuvense decors doen dienst tot de jaren 80. Hierna raken zij in onbruik en verdwijnen ze naar de kleders van de schouwburg. Vanwege hun grote formaat worden ze als een sta-in-de-weg gezien en de meerderheid van de doeken zal dan ook de tand des tijds niet doorstaan. Het is het lot dat vele van dit soort theaterstukken treft. In de meeste Belgische schouwburgen zijn ze inmiddels verdwenen. Toch zijn in Leuven nog een aantal stukken gespaard gebleven: de boslandschappen, de openbare plaats, de salon en het gotische decor. Deze stukken werden in 2018 geïnventariseerd, in 2020 verhuisden ze naar Kortrijk. Ze worden voortaan bewaard in Erfgoeddepot Trezoor, dat een gespecialiseerde bewaarruimte heeft voor theaterdecors. 

zie ook

Historische theaterdecors

Historische theaterdecors

objectencollectie

TREZOOR

Trezoor

archiefinstelling
bibliotheek en documentatie
erfgoedstudie