Laat jouw Deerlijkse collecties (digitaal) bewaren voor de toekomst!

Bewaar jij erfgoed - documenten, foto's, bidprentjes, prentkaarten,... - met een link naar Deerlijk? Heemkring Dorp en Toren vzw bewaart in het Archief Leon Defraeye heel wat Deerlijks erfgoed. Als vereniging of persoon kan je archief of erfgoed aan de heemkring schenken.

Heemkring Dorp en Toren vzw is altijd op zoek naar foto's, documenten, prentkaarten, postkaarten, doodsbrieven, bidprentjes,... van personen en activiteiten uit het Deerlijk van vroeger en het Deerlijk van nu. 

De heemkring doet een oproep aan Deerlijkse verenigingen om hun archief bij het archief Leon Defraeye te deponeren. Je (kopieën van) collecties zijn in goede handen: alles wordt in ideale omstandigheden bewaard en is altijd raadpleegbaar. Interesse? Neem contact op via erfgoed@deerlijk.be of contacteer de coördinator van de heemkring, Jan Vanoverberghe (0472 27 02 21).

zie ook

Leon Defraeye (c) Heemkring Dorp en Toren

Archief Leon Defraeye

documentaire collectie
archiefbestand

Heemkring Dorp en Toren vzw

Heemkring Dorp en Toren vzw

lokaal en regionaal erfgoed