Kijken naar Heule. Het dorp van Streuvels

Kijken naar Heule

50 jaar geleden overleed Stijn Streuvels. In 1942 verscheen zijn boek Heule. Streuvels beschrijft er zijn jeugdjaren in Heule. Deze beschrijvingen vormen de leidraad voor het nieuwe boek van heemkring 'Langs d'Heuleboorden'. Het nodigt iedereen uit om de wandelschoenen aan te trekken of de fiets op te springen en Heule te verkennen. 

Wat blijft er over van het door Streuvels geschetste beeld? Van deze vraag vertrekt het boek 'Kijken naar Heule. Het dorp van Streuvels'. Vijf wandelingen en één fietstocht maken duidelijk dat een aantal zaken de jaren getrotseerd hebben: Heulebeek, kerk, pastorie, kasteel en park, station, Heerlijkheid, Rattenkasteel, Warandekapel, kloostercomplex en nog veel meer. Foto's en weetjes schetsen het beeld van Heule vroeger. 

Voorintekenen kan tot 1 maart 2019 door 20 euro (wanneer je het boek ophaalt op zondag 19 mei, vanaf 14u in OC De Vonke) of 24 euro (in dat geval wordt het boek je toegezonden) op rekeningnummer BE89 7512 0520 8085 – BIC AXABBE 22 van Langs d’Heuleboorden over te schrijven met vermelding van naam, adres en voorintekening boek Heule. Vanaf 20 mei is het boek voor 25 euro te koop.

zie ook

Heemkundige Kring langs d'Heuleboorden

Heemkundige Kring langs d'Heuleboorden

lokaal en regionaal erfgoed