Jongerenprijs industrieel erfgoed

De VVIA jongerenprijs voor industrieel erfgoed wil jongeren in de kijker zetten die aan de slag gaan met industrieel erfgoed. Met deze actie zet de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie jongeren in Vlaanderen of Brussel voor het voetlicht, als inspirerend voorbeeld voor andere jongeren en  voor de erfgoed- en onderwijssector.

De VVIA Jongerenprijs Industrieel Erfgoed Vlaanderen is bedoeld om de inzet en het engagement van jongeren aan te moedigen voor onderzoek, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Daarvoor komen creatieve projecten in aanmerking die door jongeren gerealiseerd zijn, individueel of in groepsverband (school, jeugdbeweging, jeugdclub...), al dan niet onder begeleiding van een leerkracht of coördinator van de instelling of organisatie. Er zijn twee leeftijdscategorieën, per categorie maak je kans op €500. Er is ook een publieksprijs. 

Kandideren kan tot eind april via de website industrieelerfgoed.be.