Jobstudenten gezocht! - Registratie, digitalisatie en beschrijving

Digitalisatoren 2017

Gezocht: studenten - met een interesse in erfgoed - om tijdens de zomerperiode het Zuid-West-Vlaams erfgoed te registreren!

Van 24 augustus tot 18 september trekt erfgoed zuidwest met een team digitalisatoren doorheen de regio. Voor dit project zoekt erfgoed zuidwest een team van drie gemotiveerde jobstudenten. Geknipt voor de job? Onder begeleiding van de erfgoedconsulent en lokale collectieverantwoordelijken ondersteun je de gemeenten bij het digitaliseren van hun collecties. Je werkt mee aan het opschonen van collectiedata, scant foto's en werkt mee aan de beschrijfcafés. In bibliotheken, woonzorgcentra en dienstencentra ga je in dialoog met inwoners van de regio. Zo verzamel je informatie over foto's, je maakt hieruit goede beschrijvngen en structureert metadata. Je werkt doorheen de periode op diverse locaties in de regio. Kortom: een afwisselende vakantiejob waarbij je met heel wat erfgoed in aanraking komt! 

Benieuwd naar het project? De erfgoedcel begeleidt lokale musea, gemeenten en vrijwillige organisaties om hun digitale erfgoedwerking te versterken en erfgoedobjecten stuk voor stuk voor een geïnteresseerd publiek digitaal toegankelijk te maken. Hiertoe zet de erfgoedcel sinds de zomer van 2017 jaarlijks jobstudenten in binnen het zomerproject de DigitalisatorenNeem een kijkje op de projectpagina's van de digitalisatoren 2017, 2018 en 2019.

Solliciteren is niet meer mogelijk. Misschien tot volgend jaar? 

Vacaturebericht Digitalisatoren

zie ook

Digitalisatoren

Digitalisatoren

registratie
digitalisatie
depotwerking

Digitalisatoren - Saar en Nele

Digitalisatoren 2018

registratie
digitalisatie
depotwerking

Digitalisatoren 2019

Digitalisatoren 2019

registratie
digitalisatie
depotwerking