Jobstudenten gezocht! - Digitale collectieregistratie archeologie

Digit all tegoare

Gezocht: studenten archeologie om tijdens de zomerperiode West-Vlaamse archeologische collecties te registreren!

Voor het project Digit-All Tegoare scharen zeven partners zich achter één gemeenschappelijk doel: het digitaal registreren van historische archeologische collecties in West-Vlaanderen. En ook jij kan deel uitmaken van dit registratieteam. Meld je aan als jobstudent en registreer mee! 

Voor het project Digit-All tegoare zoeken we in totaal negen jobstudenten en dit in de zomerperiode. Geknipt voor de job? Als nauw team registreer je samen met andere studenten historische archeologische collecties. En dit onder begeleiding van de collectiebeheerders en de projectmedewerker. Tijdens de zomer van 2022 wordt er op drie locaties geregistreerd: het Regionaal Archeologisch Museum aan de Schelde in Waarmaarde, erfgoeddepot DEPOTYZE in Ieper en Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde. Kortom: een afwisselende vakantiejob waarbij je met heel wat archeologische collecties in aanraking komt!

Alle jobstudentposities zijn ondertussen ingenomen. Binnen het project is er ook de mogelijkheid om stage te lopen. Interesse? Neem contact op met Jan Verlaet (jan@zuidwest.be). 

Benieuwd naar het project? Digit All Tegoare (2022-2023) focust op zes historische museale collecties van uitzonderlijke archeologische sleutelsites uit West-Vlaanderen, opgegraven in de jaren 1950-90. Hoofddoel betreft hun volledige gestandaardiseerde digitale registratie. Dit voorkomt (verder) informatieverlies en maaktze doorzoekbaar voor zowel fundamenteel als innovatief toekomstig onderzoek en/ofvoor hedendaagse publiekswerking. Digit-all tegoare wordt door de Vlaamse Overheid gefinancierd binnen het kader van Cultureel erfgoed: projectsubsidie inhaalbeweging digitale collectiedata.  

zie ook

Digit all tegoare

Digit All Tegoare

registratie
erfgoedzorg