Inspiratiesessie - Goed beheer van bouwkundig erfgoed

Monumentenwacht

Wist je dat een bouwkundige inspectie van Monumentenwacht ook kan plaatsvinden in een niet-beschermd erfgoedpand? Wist je dat de opmaak van een beheersplan in de toekomst wellicht geen verplichting meer zal zijn om een erfgoedpremie te krijgen? En wist je dat elke eigenaar van een (niet-)beschermd erfgoedpand aanspraak maakt op een erfgoedlening aan 1%? Tijdens de inspiratiesessie op 12 juni 2018 ontdek je meer over het goed beheren van bouwkundig erfgoed. 

Als publieke eigenaar is het niet altijd eenvoudig om je patrimonium met erfgoedwaarde in goede staat te bewaren en klaar te stomen voor de toekomst. Je moet rekening houden met verschillende regels en kan dan ook de nodige technische en financiële ondersteuning gebruiken.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor oude gebouwen. Om je pand in goede staat te bewaren, zijn geregeld onderhoudswerken en kleine herstellingen nodig. Veel zaken kan je als eigenaar zelf doen, met behulp van enkele handige tips. Monumentenwacht West-Vlaanderen kan je bijstaan met praktische tips, bouwkundige inspecties, toestandsrapporten, kostenindicaties en meerjarenonderhoudsplannen.

Soms moet een gebouw ook worden aangepast aan nieuwe noden of zijn restauratiewerken noodzakelijk. Bij beschermde monumenten is de erfgoedwaarde soms beschreven in het beschermingsbesluit. Bij gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris is dat niet het geval. Voor het uitvoeren van structurele ingrepen aan een historisch gebouw kan je het best een beroep doen op een restauratie-architect. Het formuleren van een goede visie, een goed gebruik en het zoeken naar de juiste financiële ondersteuning (renovatiepremie, onderzoekspremie) is een uitdaging waarin de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Leiedal jou kan bijstaan.

Op deze inspiratiesessie op 12 juni, voor lokale besturen en kerkfabrieken, maakt je wegwijs in de uitdagingen die goed beheer en visiebepaling van erfgoedpanden in het gemeentelijke patrimonium met zich meebrengen. De inspiratiesessie start met een praktijkvoorbeeld van hoe een bouwkundige inspectie plaatsvindt door Monumentenwacht West-Vlaanderen en je krijgt er praktische tips over hoe je de staat van je erfgoedgebouw in kaart kan brengen. Zowel exterieur als interieur komen aan bod. Je ontdekt er meer over inspectierapporten, beheersplannen, meerjarenonderhoudsplannen, renovatiepremies, onderzoekspremies en de op stapel staande wijzigingen in de wetgeving.

Deze inspiratiesessie is een organisatie van Intercommunale Leiedal, met medewerking van Monumentenwacht West-Vlaanderen. 

PRAKTISCH

We starten de inspiratiesessie in de Oude Kerk van Vichte: Kerkdreef 8, 8570 Anzegem. Eindigen doen we in de Nieuwe Kerk van Vichte: Oudenaardsestraat, 8570 Anzegem. Je kan je wagen ter plaatse laten, beide locaties liggen op wandelafstand.

FOCUS

Publieke eigenaars van gebouwen met erfgoedwaarde, zowel beschermde monumenten als andere erfgoedpanden, zowel religieuze als niet-religieuze gebouwen.

PROGRAMMA

13u30   Afspraak in de Oude Kerk van Vichte - verwelkoming door Intercommunale Leiedal en Monumentenwacht West-Vlaanderen
13u40   Groep 1: bouwkundige inspectie van het exterieur onder begeleiding van Patrick Declercq
            Groep 2: bouwkundige inspectie van het interieur onder begeleiding van Brecht Lagae
15u00   Voorkomen is beter dan genezen - presentatie door Reinoud Van Acker, coördinator Monumentenwacht West-Vlaanderen 
15u30   Ondersteuning bij ingrijpende renovaties - presentatie door Intercommunale Leiedal
16u00   Afsluiter en mogelijkheid tot individuele vragen
16u30   Einde