Inhuldiging gedenkteken 21 juli 1944

Herdenking Bissegem

75 jaar geleden beleefde Bissegem een van de somberste dagen uit haar geschiedenis. Bij bombardementen bestemd voor het rangeerstation in Kortrijk vielen maar liefst 29 onschuldige burgerslachtoffers in het dorp, waaronder 10 kinderen.

De Heemkundige Werkgroep Bissegem vond het dan ook gepast om hiervoor een gedenkteken te plaatsen. Op het onlangs door Natuurpunt aangelegd stukje natuurgebied langs de Leie, de Rotersmeers, dichtbij de plaats waar de slachtoffers vielen, werd een geschikte locatie voor dit gedenkteken gevonden. 

Op vrijdagavond 12 juli wordt het gedenkteken ingehuldigd:
17u15 Verzamelen op de Parking van de Brouwerijstraat.
17u30 Vertrek informatieve wandeling langs de Bissegemstraat, via de Wulverikstraat en Rootputstraat (daar vielen die 29 slachtoffers) richting Rotersmeers.
18u00 Officiële inhuldiging van het gedenkteken. 

De aanwezigen ontvangen als aandenken een publicatie van de hand van Philippe Verschaete, een herinnering aan deze dramatische gebeurtenis. 

Een realisatie van de Heemkundige Werkgroep Bissegem, met de medewerking van Natuurpunt, Erfgoed Zuidwest en Stad Kortrijk

zie ook

Heemkundige Werkgroep Bissegem

Heemkundige Werkgroep Bissegem

lokaal en regionaal erfgoed