ingrediënten voor een nieuw erfgoedbeleidsplan

Ben jij er op 25 januari 2020 bij voor een ronde tafel rond het op stapel staande beleidsplan voor erfgoed zuidwest?

In Kortrijk (Texture) gaan we graag met jou in gesprek over wat de sleutelbegrippen voor de komende jaren inhouden en wat dat voor jouw organisatie, collectie en lokaal erfgoed kan betekenen.

Beleidsplan?!

Een jaarlijks erfgoedcafé en Erfgoeddag, deze website met haar erfgoedkaart, een inzet rond religieus erfgoed, industrieel erfgoed, expo's, projectsubsidies, een uitleendienst, de oprichting van Trezoor…  De lijst activiteiten en impulsen van erfgoed zuidwest vervat in het beleidsplan dat zes jaar geleden werd geschreven, is lang.

Met het oog op een nieuwe beleidsperiode en convenant met de Vlaamse Overheid, werkt de erfgoedcel een nieuw beleidsplan uit. Dat doet de erfgoedcel niet alleen. We luisterden en luisteren naar jouw noden. We ging op de koffie bij 20 organisaties, hielden een online bevraging en evalueerden de bestaande werking. Bovendien trokken we in november twee dagen lang met zo’n 15 personen op afzondering om alle input samen te bespreken.

Sleutelbegrippen

Het nieuwe beleidsplan krijgt in de komende weken verder vorm en dat rond volgende sleutelbegrippen. Daarmee bouwen we verder op de gedetecteerde noden en de vele gesprekken. Deze begrippen vertalen zich uiteindelijk in doelstellingen, acties, budgetten, en timings. Zoals op elke werf zijn deze begrippen nog in evolutie en krijgen ze verder invulling, ook in samenspraak met het efrgoedveld. 

  • Erfgoedzorg voor lokale collecties: We plannen blijvende ondersteuning in de vorm van vorming, begeleiding, advies, een uitleendienst. We zetten extra in op korte maar intense trajecten waarin we specifieke zorgen tackelen bij erfgoedorganisaties en culturele verenigingen.
  • Waardevol en beheersbaar: Samen met collectiebeheerders werken we verder aan de basiskwaliteit op het vlak van collectiezorg, depotwerking en leren we elkaars collecties beter kennen. Het immaterieel erfgoed zetten we in de kijker. We ondersteunen blijvend de kerkfabrieken met het beleidstraject Goddelijke Huisraad.
  • Sterke musea en instellingen: We geven mee vorm aan de lokale musea van morgen en versterken de rol die ze opnemen in het Zuid-West-Vlaams erfgoedveld.
  • Regio-verbindende erfgoedprojecten: Om heel wat spelers en minder klassieke doelgroepen te mobiliseren rond het erfgoed van dorpen, gemeenten en de streek zetten we een tweetal grote projecten waarin we de zorg voor het erfgoed combineren met frisse publieksprojecten. In co-creatie experimenteren we met partners en werkvormen. Zo betrekken we meer mensen bij het erfgoed van de streek. 
  • Digitale infrastructuur en hardware: Voor een vlotte en rijke erfgoedwerking moet het rijke documentaire materiaal uit de streek eenvoudig toegankelijk worden gemaakt. Daar maken we de komende jaren nog sterker werk van zodat iedereen dit erfgoed kan gebruiken.
  • Een geïnformeerd breed netwerk: We brengen iedereen die zich van dichtbij of veraf verbonden voelt met erfgoed blijvend samen via ontmoetingen, gesprekken, discussies en houden je, bijvoorbeeld via deze site, op de hoogte over wat reilt en zeilt.

Jouw ideeën en noden

Dit verder concreet invullen doen we graag samen met jou en met iedereen die zich betrokken voelt bij de lokale erfgoedwerking in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik en Zwevegem. We maken ook ruimte voor jouw vragen en noden. Concreet voorzien we hiervoor een moment* op:

Zaterdag 25 januari
Texture - Kortrijk, van 9u30 tot 12u30

9u30 - onthaal met koffiekoeken

10u - gesprekstafels

11u30 - aansluitend bezoek aan de expo 'Textiel in verzet'.