Historische fondsen stadsbibliotheek Kortrijk in bewaring bij het Rijksarchief Kortrijk

Dorpskern van Wevelgem uit het cartularium van de Guldenbergabdij ca. 1625

Stad Kortrijk en het Rijksarchief sloten in 2015 een overeenkomst over de bewaargeving van de “historische fondsen” van de stadsbibliotheek. Het gaat onder meer over de zogenaamde “fondsen” Goethals-Vercruysse,  Bethune en Slosse.

Deze “fondsen” zijn ontstaan uit verzamelingen die door private personen werden aangelegd vanaf het einde van de 18de tot het begin van de 20ste eeuw. De verzamelingen hebben een omvang van ca. 600 strekkende meter en bevatten zowel handschriften als gedrukte werken. Het gaat zowel om eigenlijke archiefstukken als om bibliotheekmateriaal. De oudste manuscripten zijn 13de-eeuwse gebedenboeken. Het oudste gedrukte werk dateert van 1475 is daarmee één van de oudste drukken uit de Nederlanden. In de verzamelingen vinden we bijzonder interessante stukken terug: verluchte handschriften, landboeken met figuratieve kaarten, cartularia, autografen van bekende personen als Guido Gezelle of Jan Palfijn, enz. Het absolute topstuk is ongetwijfeld de prachtig verluchte kroniek van de Doornikse abt Gilles Li Muisis over de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen van 1294 tot 1348. Verder bevatten de verzamelingen ook rijke collecties affiches (o.a. uit de Eerste Wereldoorlog), kaarten, foto’s, enz. De stukken overstijgen het lokale belang en zijn belangrijke bronnen voor de geschiedenis van heel West-Vlaanderen, in mindere mate ook van Noord-Frankrijk en Oost-Vlaanderen.

De “historische fondsen” konden niet langer in goede omstandigheden bewaard worden in de depots van de stadsbibliotheek. In 2012 werd in een van de magazijnen een schimmelexplosie vastgesteld. Sindsdien konden de stukken niet meer geraadpleegd worden. Bovendien behoort erfgoedwerking niet langer tot de kerntaken van de stadsbibliotheek.

Daarom werd naar een duurzame oplossing gezocht in samenwerking met het Rijksarchief. Omwille van de inhoudelijke verwantschap met de archiefbestanden die al in het Rijksarchief bewaarden worden (o.a. het Oud Stadsarchief Kortrijk) en het bovenlokale belang van de fondsen, werd gekozen voor bewaargeving. Het Rijksarchief engageert zich om de fondsen verder te inventariseren. Bovendien wordt geïnvesteerd in digitalisering en materiële conservatie van de fondsen. Na een behandeling tegen schimmel door een gespecialiseerde firma werden de fondsen overgebracht naar het Rijksarchief, waar ze opnieuw kunnen geraadpleegd worden. 

14de-eeuwse kroniek van Gilles Li Muisis (Fonds-Goethals-Vercruysse, codices, nr. 135)

14de-eeuwse kroniek van Gilles Li Muisis (Fonds-Goethals-Vercruysse, codices, nr. 135)

zie ook

Fonds Leopold Slosse

bibliotheekcollectie

14de-eeuwse kroniek van Gilles Li Muisis

Fonds Goethals-Vercruysse

bibliotheekcollectie

Fragmenten van een figuratieve kaart van Harelbeke

Fonds Jozef de Bethune

bibliotheekcollectie
archiefbestand

Rijksarchief Kortrijk

Rijksarchief Kortrijk

archiefinstelling

Openbare Bibliotheek Kortrijk

Openbare Bibliotheek Kortrijk

bibliotheek en documentatie