Het Gallo-Romeins heiligdom van Harelbeke

Archeologie Zuid-West-Vlaanderen

Vijftig jaar geleden, in 1967, werd in Harelbeke, op de Collegewijk bij Stasegem, ter hoogte van het eeuwenoude Goed Ter Halle een van de meest betekenisvolle Gallo-Romeinse vondsten tussen de Rijn en de Noordzee gedaan. Een offerkuil of zgn. favissa van een heiligdom, waarin honderden aarden beeldjes en naar een broncultus verwijzende bekertjes begraven waren.

In de Romeinse tijd was er net buiten de maximale overstromingsgrens van de Gavers in Harelbeke, ongeveer waar nu de Collegewijk is, een grote nederzetting van zowat 6 hectare. Opmerkelijk is de vondst van een offerkuil. Hieruit kwamen een tweehonderd tal pijpaarden beeldjes en meer dan vierhonderd offerbekers te voorschijn. Dat wijst op een heiligdom rond een plaatselijke moedergodin in het kader van een broncultus.

Na een eerste studie en publicatie in 1973 werden deze vondsten, die bewaard worden in de collectie van de Stedelijk Musea, opnieuw bestudeerd. Deze studie bracht nieuwe inzichten en identificaties van de beeldjes aan het licht. De publicatie 'Het Gallo-Romeins heiligdom van Harelbeke - Stasegem' uit 2017 van Philippe Despriet bundelt de resultaten. 

Praktisch

De publicatie 'Het Gallo-Romeins heiligdom van Harelbeke - Stasegem' verschijnt als monografie 94 bij Archeologie Zuid-West-Vlaanderen. Bestellingen kunnen bij het secretariaat (Fabienne Vanderghinste, Filips van de Elzaslaan 4, 8500 Kortrijk, 056 22 21 99, arch.sticht.zwvl@belgacom.net, www.archeologiezwvl.be).