Help bij de hergeboorte van Jan van Meenen!

Jan van Menen

Reus Jan van Meenen werd voor het eerst vermeld in 1596. Zijn voornaam verwijst naar de patroonheilige van de stad, St-Jan, en van oudsher nam hij deel aan de Sint-Jansprocessie. De laatste jaren komt de reus niet meer buiten. Stad Menen wil de traditie van haar reus herstellen.

Ook gebeten door reuzen? Kom dan naar de open vergadering op 19 april 2016 en werk mee om de traditie van reus Jan Van Meenen in ere te herstellen.

Reuzen zijn hot en er is heel wat rond te doen. Niet voor niks viel Reuzen in Vlaanderen recent in de prijzen. Ook in Menen zijn er 2 reuzen die echter in het stadsdepot aan het verkommeren zijn. De stad Menen besloot daarom de oudste, Jan Van Meenen, een volledig nieuwe gedaante te geven.

Om deze nieuwe reus te bouwen en hem op gepaste wijze in te zetten op tal van publieksactiviteiten, worden enthousiaste vrijwilligers gezocht die zich in de zeer nabije en iets verdere toekomst over de stadsreus willen ontfermen. Ontwerpers voor zijn kledij, klerenmakers, cineasten die de aanmaak van de reus in filmpjes gieten, vertellers, liedjesschrijvers, reuzendragers en stoetbegeleiders, een peter en meter… Samen willen we een vereniging oprichten die de folkloristische traditie rond Jan Van Meenen terug in ere herstelt. Misschien kunnen scholen ook kennis maken met Jan of denk jel nog aan andere creatieve mogelijkheden? Kortom: alle helpende handen en creatieve breinen zijn welkom om onze reuzenwerking mee te helpen uitbouwen.

Op de open vergadering op dinsdag 19 april 2016 om 18.30 u. in CC De Steiger (lokaal 3) zijn alle geïnteresseerden, verenigingen en scholen welkom. De plannen voor de nieuwe reus worden uit de doeken gedaan.

Na deze vergadering gaat om 19.30 u. (aansluitend) in hetzelfde lokaal de lezing van de Gidsenkring en Heemkring door in het kader van Erfgoeddag. Dhr. Daniel Delerue komt dan vertellen over ‘rituelen bij begrafenissen door de eeuwen heen’.