Heilige Godelievekapel Moorsele heringewijd

Heilige Godelievekapel

Op 4 juli 2020 werd de Heilige Godelievekapel in Moorsele heringewijd. Zowel het beeld van Godelieve als de kapel kregen het voorbije jaar een opknapbeurt. Heemkring Wibilinga nam het initiatief om de kapel te laten herinwijden.

De Heilige Godelieve van Gistel kapel naast de ingang van het kasteel van Moorsele dateert uit de 17de of 18de eeuw. Te Moorsele bestaat de legende van de radeloze Godelieve die, toen ze wegvluchtte uit Gistel, haar trouwring in de brede kasteelwal gooide. Hierdoor zou er tijdens harde winters altijd een gaatje in het ijs blijven daar waar ze de ring gegooid had en dat niet toevriest.

Geloofwaardiger is het verhaal uit de 17e eeuw over de genezing van een blindgeboren kind met aansluitend de oprichting van een kapel. Moorseelse Judoca Prus, weduwe van Paschasius Demortier had een driejarig blindgeboren zoontje Pieterken. Ze beloofde voor zijn genezing op bedevaart naar Gistel te gaan en haalde reeds haar offergave uit de kamer. Toen ze terugkeerde keek het jongetje door het raam en genoot van het uitzicht. Ze keek in twee klare blauwe ogen. Op 3 augustus 1671 gingen moeder en kind samen naar Gistel en bevestigden onder ede zijn genezing. Mogelijks werd daarna de kapel opgericht. Het is aannemelijk dat dit door de kasteelbewoners gedaan werd. 

Op initiatief van de heemkundige kring Wibilinga Moorsele-Wevelgem werd op zaterdag 4 juli 2020 de gerestaureerde Heilige Godelieve kapel heringewijd. Met een symbolische mini-processie werd het beeld van de heilige Godelieve van het koetshuis bij het kasteel tot bij de vernieuwde kapel gebracht. Beeld en kapel werden opnieuw gewijd door E.H. Guido Deman.  

Heilige Godelievekapel Heilige Godelievekapel Heilige Godelievekapel

zie ook

Wibilinga

Wibilinga vzw

lokaal en regionaal erfgoed