Goddelijke Huisraad van start in Tiegem en Zwevegem

Goddelijke Huisraad

Op maandag 4 november leerde een nieuwe lichting Goddelijke Huisraad-vrijwilligers alles over het hoe en waarom van een professionele inventarisering van het roerend erfgoed in een parochiekerk. Professionals van het Vlaamse Department Cultuur, Jeugd en Media, FARO en Monumentenwacht introduceerden hen in de diverse aspecten van erfgoedzorg. De komende maanden gaan ze zelf aan de slag in de Sint-Arnolduskerk in Tiegem en de Sint-Amanduskerk in Zwevegem. Ze zullen er alle roerende objecten met erfgoedwaarde schoonmaken, opmeten, nummeren, beschrijven en fotograferen. Het eindresultaat is een professionele erfgoedinventaris die ook op www.erfgoedinzicht.be raadpleegbaar zal zijn. 

Vorming Goddelijke Huisraad

 

zie ook

goddelijke huisraad @ deerlijk (2017)

Goddelijke Huisraad

registratie
erfgoedzorg
herbestemming