Goddelijke Huisraad inventariseerde afgelopen zomer 3 parochiekerken

Deze zomer inventariseerde Goddelijke Huisraad met de hulp van jobstudenten Arno en Ruth 3 parochiekerken. Het gaat om de Sint-Amanduskerk in Kerkhove, de Sint-Rochuskerk in Kortrijk en de Sint-Audomaruskerk in Bissegem. De eerste twee kerken zullen in 2021 worden herbestemd, terwijl voor de laatste het Kortrijkse kerkenbeleidsplan een nevenbestemming voorziet. De erfgoedinventarissen bieden een handig instrument om de collecties te waarderen en waar nodig te herbestemmen. De inventaris is ook een zeer praktisch document om de verzekerwaarde van objecten te bepalen, bijvoorbeeld in geval van bruikleengeving aan een nieuwe eigenaar van het gebouw.

Voor dit najaar en begin volgend jaar staan onder meer de Sint-Elooiskerk in Vijve en de Sint-Amandus en Blasiuskerk in Waregem op het programma. Een aantal vrijwilligers staat te trappelen om – als de corona-maatregelen het tenminste toelaten – van start te gaan.

Verken de religieuze collecties in Zuid-West-Vlaanderen

zie ook

goddelijke huisraad @ deerlijk (2017)

Goddelijke Huisraad

registratie
erfgoedzorg
herbestemming