Gedicht zoekt rapper

Rapper gezocht

Niet altijd kan het hart zijn pijn als wellust dragen. Er komen dagen dat onze liederen zuchten zijn.
Dan, zoo het regent om ons huis, wij zien het stroomen en droevig droomen van bloesemleed in dropgeruisch.
Doch morgen zullen wij misschien, juist om het droppen, wt schoone knoppen gelijk ons hart half open zien.
(Teer liedeken, René De Clercq)

Hoor jij het ritme in de verzen van René De Clercq? Wil je graag aan de slag met de teksten van de uit Deerlijk afkomstige dichter? Het René De Clercqgenootschap zoekt in 2016 een rapper om de ritmische gedichten van dichter-schrijver René De Clercq voor te dragen!

Interesse?

Surf naar www.renedeclercq.be en klik in het menu op ‘alle gedichten’ om je een idee te vormen over de teksten. Neem voor meer info contact op met het René De Clercqgenootschap, dhaluin.dekeyser@telenet.be, 056 72 86 70.

 

zie ook

Museum René De Clercq

René De Clercq Genootschap vzw

lokaal en regionaal erfgoed
museum