erfgoed zuidwest ondersteunt projecten

La Route du lin

Erfgoed zuidwest voorziet binnen het erfgoedbeleidsplan financiële ondersteuning voor projecten die samenwerking en/of innovatie centraal plaatsen. Tweemaal per jaar kunnen projecten ingediend worden. Tijdens de subsidieronde van april 2019 werden zeven projecten geselecteerd voor ondersteuning.

Met de ontvangen subsidie kunnen de organisaties aan de slag met hun lokale/regionale erfgoed.

Herdenkingsjaar Constant Vansteenkiste - Wibilinga

De heemkundige kring Wibilinga zet in 2019 in op de herdenking van Constant Vansteenkiste. Vansteenkiste was belangrijk voor enkele technische vernieuwingen binnen de vlasindustrie. Afkomstig uit Wevelgem, heeft hij samen met zijn broer 51 patenten op zijn naam staan. In 2019 is het 150 jaar geleden dat Constant geboren werd. De heemkring organiseert hiertoe - in samenwerking met tal van partners - een reeks activiteiten doorheen het jaar. 

Mee andr' oog'n - Dorpsraad Vichte

Het project Mee andr’ oog’n past binnen het feestweekend voor 900 jaar Vichte, georganiseerd door de Dorpsraad. Concreet vertrekt men van drie erfgoedlocaties in Vichte en de verhalen en geschiedenis van deze locaties. De dorpsraad werkt samen met vluchtelingenpraatgroep, lagere schoolkinderen, de academie en kleuters om rond deze locaties te werken, en er eigentijdse verhalen aan toe te kennen. Deze verhalen worden samengebracht tijdens de slotvoorstelling en tentoonstelling van het project. 

Zwins – Gemeente Zwevegem

De theatervereniging ‘Het Eenzame Westen’ werkt samen met de gemeente Zwevegem voor het theaterproject Zwins. Bij dit project vormen interviews met lokale varkenskwekers de basis voor een toneelvoorstelling. Hierbij is er participatie met de lokale bevolking: lokale theaterverenigingen vormen het ‘zwinskoor’. Daarnaast is er een focus op het lokale dialect, onder andere door het produceren van een klein woordenboekje. Hiervoor wordt samengewerkt met de heemkring. Een video-installatie zal de interviews met varkenshouders tonen.

Vlas in beweging – gemeente Wevelgem

De bibliotheek van Wevelgem organiseert binnen het herdenkingsjaar Constant Vansteenkiste een interactieve expo rond de vlasindustrie. De bibliotheek zal de fototentoonstelling 'La route du lin' uitbreiden met een digitaal luik en een educatief luik. 

Victor Hage – VELT vzw

VELT Wevelgem-Menen focust met het project Victor Hage op het verloren gewaande appelras Suprême de Perk en de Kortrijkse Pomoloog Victor Hage (1827-1907). In het archief van het kasteel Banhout (bewaard bij Stichting de Bethune) vond men een boekje van Victor Hage terug. VELT wil een groot project opzetten om het boekje onder de aandacht te brengen en de beschreven fruitboomgaard van Hage te doen herleven. Hiertoe wordt onder andere het boekje heruitgegeven en wordt een fruitcollectie aangelegd in Kortrijk en op de site van het Sociaal Oord in Lauwe. Hierbij worden interessante linken gelegd met de sociale werking van het Sociaal Oord en wordt verwezen naar tal van activiteiten die het verhaal van Hage onder de aandacht kunnen brengen (lezingen, wandelingen, workshops). 

100 jaar Straete – Straete Kermis Comité

Het Straete Kermis Comité bestaat dit jaar 100 jaar. Deze Desselgemse vereniging organiseert jaarlijks een volksfeest – Straete Kermis – in de Nieuwstraat. Ter gelegenheid van de 100-jarige verjaardag van het feest wil de vereniging teruggaan in de tijd. Hiertoe werden al heel wat opzoekingen gedaan: oude foto’s werden opgezocht, interviews met oud bewoners werden afgenomen. Tijdens het feestweekend zelf wil men enerzijds met archieffoto’s en panelen het verleden van de straat tot leven brengen. Een oud café wordt opnieuw opengesteld. Anderzijds zal er een historische stoet plaatsvinden. Verenigingen krijgen de kans om mee te doen en zo de geschiedenis van de straat en van hun eigen organisatie uit te beelden. 

Herdeking bombardement 21 juli 1944 – Heemkundige werkgroep Bissegem

De heemkundige werkgroep Bissegem wil een monument oprichten ter herdenking van het bombardement op 21 juli 1944 op het rangeerstation Kortrijk. In Bissegem vielen toen 29 burgerslachtoffers – waaronder 9 leerlingen uit de plaatselijke school. De heemkundige werkgroep wil een monument oprichten in de Rotersmeers. Het gedenkteken zal plechtig ingehuldigd worden op 12 juli 2019. Het verhaal wordt ontsloten met een paneel en via de ErfgoedApp. Gelinkt hieraan wordt een publicatie gemaakt met als thema Bissegem tijdens WO II. Hier wordt het historisch onderzoek naar het bombardement samengebracht. Via een samenwerking met de Vrije Basisschool worden ook de lagere schoolkinderen betrokken.

Volgende indiendatum in najaar 2019

Werk je zelf aan een erfgoedproject waarin samenwerking of innovatie centraal staan? De volgende indiendatum voor projectsubsidies is 1 oktober 2019. Kom op dinsdag 27 augustus naar het Subsidie-Laboontdek alle info over het reglement en stel je vragen over jouw project.

zie ook

Wibilinga

Wibilinga vzw

lokaal en regionaal erfgoed

Heemkundige Werkgroep Bissegem

Heemkundige Werkgroep Bissegem

lokaal en regionaal erfgoed