erfgoed zuidwest ondersteunt projecten

Herdenking Gernay - VTI Waregem

Erfgoed zuidwest voorziet binnen het erfgoedbeleidsplan financiële ondersteuning voor projecten die samenwerking en/of innovatie centraal plaatsen. Tweemaal per jaar kunnen projecten ingediend worden. Tijdens de subsidieronde van april 2018 werden vier projecten geselecteerd voor ondersteuning.

Met de ontvangen subsidie kunnen de organisaties aan de slag met hun lokale/regionale erfgoed.

The Richter Experience - Wibilinga

Na expo '58 verhuisde het Joegoslavië paviljoen, van de hand van architect Vjenceslav Richter, naar Wevelgem. Het paviljoen werd er 'gerecycleerd' om mits enkele aanpassingen dienst te doen als schoolgebouw voor het Sint-Paulus-College. Richter was naast architect ook kunstenaar. 60 jaar later zet de heemkring Wibilinga, in samenwerking met het Sint-Paulus-College, de gemeente Wevelgem en het museum voor hedendaagse kunst te Zagreb (MSU) de architect in de kijker. Tijdens een zomertentoonstelling worden kunstwerken van Richter tentoongesteld in zijn paviljoen. Naast de werken van Richter laat Wibilinga je ook kennismaken met Kroatië, Richter, de EXPO58 en de geschiedenis van het college. Ook de leerlingen van de school dragen bij aan de expo. Een voorgaande academische zitting zorgt voor de nodige duiding bij het thema. 

Herdenking bombardement Gernay 1943 - werkgroep Gernay

In 1943 werd de fabriek Gernay in Waregem gebombardeerd door de geallieerden. Exact 75 jaar na datum wil de werkgroep dit bombardement herdenken door het plaatsen van een monument op de site. Hiertoe werd in de voorbereidende fase al heel wat onderzoek verricht, ook de families van de burgerslachtoffers werden betrokken. Voor de realisatie van het monument wordt samengewerkt met het VTI Waregem, Vives Kortrijk, het Heilig Harthandelsinstituut Waregem en de Kunstacademie. Het Stadsarchief ondersteunt het project inhoudelijk en zal de verzamelde documentatie rond de ramp bewaren. 

Viroviacum - Via Infernum - Grenslandscholen Menen-Wervik

Het Romeinse verleden van Wervik is bij velen bekend. Maar wat betekent dit juist? In de Hellestraat, de straat van de school, werd een archeologische opgraving uitgevoerd. Met het project Viroviacum, Via Infernum ontdekken de leerlingen van het 1ste jaar tijdens enkele projectweken het Romeinse verleden van de stad. In samenwerking met de Stedelijke Oudheidkundige Commissie en Viroviacum Romanum maken ze kennis met de archeologische opgravingen. Tijdens een inleefmoment leren de leerlingen Romeinse gebruiken kennen. Tot slot werken ze samen aan een Romeinse maquette van de stad. Deze wordt tentoongesteld op de opendeurdag en tijdens de zomer in het stadhuis van Wervik.  

Mahieupeer 2.0 - VELT

Peren, taarten en Sint-Corneliusfeesten. De link? Eén Mahieuperenboom in Wevelgem. De ruim honderdjarige boom staat op een vergeten plekje in Wevelgem. De boom is van het ras Mahieupeer. Het zou de peer zijn waarmee de Corneliustaarten in Aalbeke vervaardigd werden. Deze geweide taarten werden van ouds in september gebakken in Aalbeke tijdens de Corneliusfeesten en verkocht aan de pelgrims. Nu bestaat het gebruik nog steeds - maar de Mahieupeer zelf moets wijken voor conserven-peren. Na het redden van deze 'laatste van zijn soort' zet VELT in op het documenteren en ontsluiten van de geschiedenis van de boom en het gebruik om de taarten te maken. Hiertoe worden verschillende acties opgezet: een boek brengt de neerslag van het onderzoek, een folder vertelt meer over de taarten, voor leerlingen worden er educatieve pakketten uitgewerkt, enz. 

Volgende indiendatum in najaar 2018

Werk je zelf aan een erfgoedproject waarin samenwerking of innovatie centraal staan? De volgende indiendatum voor projectsubsidies is 1 oktober 2018. Kom op dinsdag 28 augustus naar het Subsidie-Laboontdek alle info over het reglement en stel je vragen over jouw project.

zie ook

Wibilinga

Wibilinga vzw

lokaal en regionaal erfgoed