erfgoed zuidwest ondersteunt projecten

Erfgoed zuidwest voorziet binnen het erfgoedbeleidsplan financiële ondersteuning voor projecten die samenwerking en/of innovatie centraal plaatsen. Tweemaal per jaar kunnen projecten ingediend worden. Tijdens de subsidieronde van oktober 2017 worden vier projecten geselecteerd voor ondersteuning.

Met de ontvangen subsidie kunnen de organisaties aan de slag met hun lokale/regionale erfgoed.

Sint-Antoniusommegang Ingooigem - gemeente Anzegem

Jaarlijks trekt de Sint-Antoniuswinterommegang rond 17 januari door de straten van Ingooigem. Om deze tradititie te borgen - het actief verzekeren van de leefbaarheid van de traditie - werken verschillende Anzegemse partners samen. Binnen het project wordt een video-opname gemaakt en geïntegreerd in een mobiele installatie. Deze installatie reist naar scholen, de bibliotheek, kerk, enz. Zo wordt de ommegang - en haar erfgoed - gedocumenteerd en tegelijk wordt gewerkt aan een toekomst voor de traditie. 

Bezetting, bevrijding en herdenking - Rekkem Toen

Met het project 'Bezetting, bevrijding en herdenking' wil Rekkem Toen focussen op het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog in Rekkem. Hiertoe wordt een wandeling uitgestippeld. Een inlevingstocht langs historische plekken gespijsd met evocatie, toneel, muziek en verhalen rond de oorlog. Hiervoor maakt de vereniging gebruik van archiefbronnen en overgeleverde verhalen. Via een folder, bewegwijzering en op een digitale manier wordt de wandeling een duurzaam product. Rekkem toen is een tijdelijke vereniging samengesteld uit tal van lokale Rekkemse verenigingen. 

RADAR - Musea Kortrijk

In december opent het vernieuwde muziekcentrum TRACK de deuren. De musea Kortrijk voorzien in de inkomhal van TRACK, tevens de oude locatie van Radio 2 omroep West-Vlaanderen (ex radio Kortrijk), een permanente tentoonstelling rond het radioverleden van de stad. De permanente expo in TRACK zal zowel objecten tonen als een selectie uit het geluidsarchief ontsluiten. De erfgoedcollectie werd in 2004 immers ter beschikking gesteld van de stad Kortrijk. De collectie bestaat uit een geluidsarchief, een platencollectie en een collectie objecten (voornamelijk zend- en ontvangtoestellen en studiomateriaal). 

Verhalen van herkomst en aankomst - VormingPlus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

De Barakken, gelegen in het zuiden van de grensstad Menen, is een bijzondere, levendige en volkse wijk, letterlijk ingesloten tussen de Leie en de grens met Frankrijk. VormingPlus MZW, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en heel wat andere partners sloegen in 2016 de handen in elkaar voor een sociaal-artistiek verhalenproject in de wijk. In 2018 wordt hierbovenop een erfgoedproject gebouwd. Door middel van houten barakken in de straat worden foto's en verhalen geoogst. Dit ego-erfgoed van de wijk wordt verwerkt in een tentoonstelling en publicatie. De focus ligt op gebruiken, traditites en verhalen. De thema's zijn daarbij divers. De wijk biedt de voedingsbodem om in te spelen op migratie, eigen tradities, sociale en culturele diversiteit. Dit project werd naast subsidiëring ook geselecteerd voor coproductie. Dit houdt in dat de erfgoedcel in 2018 partner wordt in het project en naast financiële middelen ook een duidelijke tijdsinzet investeert in het project.

Volgende indiendatum in voorjaar 2018

Werk je zelf aan een erfgoedproject waarin samenwerking of innovatie centraal staan? De volgende indiendatum voor projectsubsidies is 1 april 2018. Kom op donderdag 8 februari naar het Subsidie-Laboontdek alle info over het reglement en stel je vragen over jouw project.

zie ook

Sint-Antoniusviering

Sint-Antoniusviering

volksfeesten en tradities

Klank Kasten

Radio 2

archiefbestand
objectencollectie