En avant, marche! zoekt harmonie - fanfare - brasband getuigenissen

En avant, marche! (c) NTGent

Op 28 januari 2016 programmeert de Kortrijkse stadsschouwburg de voorstelling ‘En avant, marche!’. Voor deze theaterproductie van het NTG baseren regisseurs Frank Van Laecke, Alain Platel en componist Steven Prengels (‘Tauberbach’) zich op de traditie van muziekverenigingen die al decennia lang deel uitmaken van ons sociale en culturele leven. Vier acteurs en zeven muzikanten krijgen op scène telkens het gezelschap van een plaatselijke harmonie of fanfare. Tijdens de voorstelling wordt het fenomeen van de muziekvereniging als een 'minimaatschappij' op zich benaderd: een collectief van zeer uiteenlopende individuen dat probeert om zo goed als mogelijk één en dezelfde marsrichting aan te houden, soms met vallen en opstaan.

Naar aanleiding van deze voorstelling wil de schouwburg iets extra doen rond het levende erfgoed van muziekmaatschappijen in de streek. Musea en erfgoed Kortrijk werkt hier aan mee en is op zoek naar getuigen die kunnen vertellen over hun harmonie, fanfare of brasband. Mensen die goed ter tale zijn, boeiende anekdotes kunnen opdissen of misschien iets uniek hebben meegemaakt binnen de muziekvereniging. Ken je zo iemand, geef dan zeker een seintje. Ook beeldmateriaal is welkom.