Eerste hulp bij subsidies!

Subsidielabo

Heb je een leuk en fris projectidee, een duidelijk plan en een straffe samenwerking met andere organisaties voor ogen? Dan komt jouw lokaal of regionaal erfgoedproject in aanmerking voor steun van erfgoed zuidwest. Volgende indiendatum is 1 april 2019. Op dinsdagavond 18 februari ontvangt zuidwest je graag om 19u tijdens het subsidie-labo. Noteer alvast de datum! We lichten er het subsidiereglement voor projecten kort toe. Heb je al een concreet projectidee voor ogen? Dan kan je dit aftoetsen. 

Opgelet, Update!

Erfgoed zuidwest ontving weinig aanmeldingen voor het subsdidielabo. De bijeenkomst wordt om die reden geannuleerd. Met jou ideeën en plannen rond een erfgoedproject en subsidie-aanvraag kan je steeds een persoonlijke afspraak maken, stuur ons hievoor een mail of bel via 056 24 16 16.