Digit all tegoare uit de startblokken

Digit all tegoare. Digit wat? Het project dat inzet op het registreren en digitaliseren van archeologische collecties) is van start gegaan. Projectmedewerker Jan is druk in de weer met de registratie van zes archeologische collecties in West-Vlaanderen. Zo heeft hij ook de bekende historische archeologische Kemmelbergcollectie mogen mee helpen verhuizen. Deze is van het RAMS (Regionaal Archeologisch Museum aan de Schelde) naar erfgoeddepot Depotyze verhuisd. Daar staat de collectie even in quarantaine, daarna kan ze volledig geregistreerd en gedigitaliseerd worden. 

In de zomer van 2022 werken heel wat jobstudenten mee aan het project. In het RAMS zijn er drie studenten vlijtig aan het werk. Emmy haalt de archeologische stukken uit hun oude verpakking, bestudeert het stuk, noteert dit op een vondstenkaartje en maakt de nieuwe verpakking klaar. Lies-An fotografeert elk object en Febe verwerkt alle gegevens digitaal. Een vlotte machine gedreven door heel wat girlpower onder toeziend oog van Jan en RAMS medewerker Hendrik. Op dit moment zijn ze bezig met de verwerking van de collecties van de hoogtenederzetting van Kooigem en de Gallo-Romeinse baanpost van Kerkhove(-Kouter). 

Het is een atypische studentenjob, in een stoffige ruimte aan de slag gaan met archeologische collecties. De studenten vertellen graag zelf waarom ze hiervoor gekozen hebben.

Emmy - Master erfgoedstudies
"Ik heb een achtergrond in de archeologie (bachelordiploma). Traditioneel doe je tijdens zo'n opleiding veel veldwerk, dit is echter een totaal andere kant van archeologie, maar die evengoed bij de discipline hoort. Inventariseren is een totaal ander proces dan de zaken die je op het veld doet, juist daarom wou ik het graag eens doen, dit doe je niet rap tijdens een opleiding."

Febe - 2e Bachelor archeologie
"Ik wou vooral een studentenjob doen die ik nuttig vind voor mijn studies. Doordat ik nog maar in mijn tweede jaar zit, heb ik nog maar één veldstage gedaan. Dit zie ik dus als extra ervaring."

Lies-An - 3e Bachelor geschiedenis
"Ik was vooral op zoek naar iets concreter. Daarmee bedoel ik: erfgoed eens toegepast op het werkveld. In de opleiding geschiedenis werk je vooral met documenten, dit is, letterlijk, totaal andere materie. Dat vind ik wel leuk, met eens iets anders uit de geschiedenis bezig zijn, het is goede kennisuitbreiding."

De volgende kisten komen er al weer aan, er is nog een hoop werk te verrichten, maar met een enthousiast team kom je al ver. 

zie ook

Digit all tegoare

Digit All Tegoare

registratie
erfgoedzorg