Deerlijk herdenkt 100 jaar grote oorlog

Deerlijk herdenkt WO I

Honderd jaar na het einde van WO I herdenkt Deerlijk de Groote Oorlog. Deerlijk lag in het Etappengebied, het bevoorradingsgebied achter de frontzone, waar de levensomstandigheden hard waren. Met de bevrijding in oktober 1918 was de gemeente verlost van het Duitse gezag, maar tegen een hoge prijs. Een jaar lang zijn er herdenkingsactiviteiten in de gemeente. 

Silhouetten van de Groote Oorlog
De Groote Oorlog in Deerlijk … veel onbekende verhalen en gebeurtenissen. Over Uhlanen aan het hof van Brabant, lazaretten in het klooster, gasgranaten, mitrailleurs op de Molenhoek en nog zoveel meer. Vanaf mei 2018 duiken overal silhouetten van de Groote Oorlog op. Ze vertellen de verhalen van Deerlijk in 1914-1918. De brochure - verkrijgbaar in de bibliotheek, het gemeentehuis of ontmoetingscentrum - vertelt over de 18 gebeurtenissen en bevat een fiets- en wandelkaart. 

Open Monumentendag - 9/9
Open Monumentendag staat in het teken van de Groote Oorlog. Kijk met de Heemkring Dorp en Toren letterlijk over de gemeentegrenzen heen. Stap mee op de autobusrit en ontdek het laatste oorlogsjaar tussen Deerlijk en Schelde. In het René de Clercqmuseum kan je de tentoonstelling René De Clercq in de Groote Oorlog bezoeken vanaf 9 september tot 21 oktober. 

BEZETTERING 14-18 - 14/9 - 20/10
In tijden van onbeperkte communicatiemogelijkheden lijkt het vreemd, maar tijdens de Groote Oorlog was informatie in bezet Zuid-West-Vlaanderen een schaars goed. Tekstaffiches waren voor de bezetter het communicatiemiddel bij uitstek. 100 jaar later bieden ze ons een inkijk in het dagelijkse leven in oorlogstijd. Bezettering 14-18 vertelt het verhaal van communicatie en oorlog, van letterzetters en bezetters. Ontdek de tentoonstelling in september en oktober in de bibliotheek. 

Molenhoek stoet, anno 1914-1918 - 20/10
Op 20 oktober 1918 maakten zware gevechten aan de molen Ter Geest en te Zande op de Molenhoek een einde aan de bezetting van Deerlijk. Exact honderd jaar later, op 20 oktober 2018, zal de stoet van de Molenhoek dan ook uitrijden om het verhaal van de Groote Oorlog en het dagelijkse leven van honderd jaar geleden te vertellen.

The Battle of the Last Ridge - 9/11
Wanneer de Duitsers eind oktober 1918 verdreven worden uit Deerlijk, wordt ook Sint-Lodewijk vanop afstand beschoten en bestookt door de voormalige bezetter. De Battle of the Last Ridge zaait dood en vernieling. Met muziek, woord, beeld en licht gedenken we deze fase van de Groote Oorlog in Deerlijk in 2018 op gepaste wijze.

Deerlijk herdenkt de Groote Oorlog - 11/11
Honderd jaar na de wapenstilstand op 11 november 1918 en na een jaar vol herdenkingsactiviteiten brengen we op 11 november 2018 ingetogen hulde aan alle gesneuvelden van de Groote Oorlog, in Deerlijk en de wereld. We voorzien officiële herdenkingsplechtigheden in Deerlijk-centrum en Sint-Lodewijk. 

zie ook

Museum René De Clercq

René De Clercq Genootschap vzw

lokaal en regionaal erfgoed
museum

Heemkring Dorp en Toren vzw

Heemkring Dorp en Toren vzw

lokaal en regionaal erfgoed